Søknadsystem

12.12.2007
Filmkraft Rogaland og Filmkraft Invest sine tilskudd i produksjoner skal skje etter nærmere bestemte retningslinjer i samsvar med formålene angitt i vedtektene og i henhold til det enhver tid gjeldende regelverk fra Kulturdepartementet og andre tilskuddsytere.

Filmkraft Rogaland støtter utvikling og produksjon av kortfilm og dokumentar samt bransjefremmende tiltak.
Filmkraft Invest skal primært delta i finansieringen av dataspill, langfilm- og fjernsynsproduksjoner for distribusjon i flere kanaler.

Det første som må gjøres, er å registrere seg som bruker av Regbase Søknadssystem. Dette gjøres på linken under. Viktig å registrere brukernavn og passord som du husker senere. Deretter må alle fakta registreres i søknadsskjema. Når søknadskjema er ferdig utfylt, kan det sendes inn. Dette kan gjøres selv om det er lenge til søknadsfristen. Systemet er tilpasset retningslinjene hos Filmkraft Rogaland og Filmkraft Invest.

Det kan være fornuftig å levere tidlig søknad og deretter kontakte Filmkraft for spørsmål eller hjelp til videre bearbeidelse for så optimal søknad som mulig.

Tidlig innsendt søknad vil ikke bli vurdert før søknadsfristen er gått ut.
Søknadssystem Regbase

Ved behov for oppslag i det gamle systemet som ble faset ut den 20 .september 2013 så finner du det her:
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}