Søknadsprosedyre

22.06.2009
I våre søknadsrunder har vi hatt problemer med å åpne enkelte dokumenter. Vi ønsker derfor at søkere i tillegg sender et eksemplar per post.
filmkraftrogaland
filmkraftrogaland 
 
I våre søknadsrunder har vi hatt problemer med å åpne enkelte dokumenter. Vi ønsker derfor at søkere i tillegg sender et eksemplar per post.
 
Søknader kan sendes til: 
 
Filmkraft Rogaland AS
Rogaland Fylkeskommune
PB 130
4001 Stavanger
 
Samt lagt inn elektronisk slik som tidligere.
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}