Søknadsfrist

17.01.2011
Fond for lyd og bilde har ny søknadsfrist 1. februar.
planlegging

FOND FOR LYD OG BILDE

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak og fordeles til beste for rettighethavere innenfor musikk, scene, film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

 

Fondet har to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september.

 

I tillegg til prosjektstøtte er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger. Les mer.

 

Søknadsskjema finnes på  http://www.fondforlydogbilde.no/forsiden/soknadsskjema/

 

For mer informasjon kontakt 

Rådgiver Karin Krok - karin.krok@kulturrad.no
Direkte telefon: 22 47 83 56

 

Postadresse:
Fond for lyd og bilde
Postboks 8191 Dep
0034 Oslo


Tel 22 47 83 30
Faks 22 33 40 42


Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}