SØKNADER

12.10.2012
Stor pågang også i 2. søknadsrunde
soknader2012-2
Filmkraft Rogaland mottok 87 søknader innenfor fristen den 1. oktober 2012 fordelt innenfor følgende områder og sjangere:

Utviklingsstøtte:
Langfilm: 16 prosjekter
TV Serie: 1 prosjekt
TV Animasjon: 4 prosjekt
Dokumentar: 8 prosjekter
Kortfilm: 6 prosjekter
Annet: 3 prosjekter


Produksjonsstøtte:
Langfilm: 4 prosjekter
TV Serie: 2 prosjekter
TV Animasjon: 1 prosjekt
Dokumentar: 7 prosjekter
Kortfilm: 6 prosjekter
Musikkvideo: 4 prosjekter


Bransjefremmende tiltak
Reisestøtte: 22 søknader
Festival: 2 søknader
Kortfilm: 1 søknad


De bransjefremmende søknadene blir behandlet løpende, men er innlevert siden forrige frist, 1. mars 2012.

Filmkraft har enda ikke oversikten over detaljene bak tallene, men det er gledelig å se at det fokuseres på prosessene i hele verdikjeden fra utvikling frem til produksjon. Og at alle formater og sjangere er representerte selv om det er en liten nedgang i søknadsbunken.

Filmkraft endret praksisen i april til færre men større tilskudd, noe som ble godt mottatt av filmnæringen. Samtidig er kravene blitt noe høyere. Dette gjelder krav til det kunstneriske innholdet men også når Filmkraft anser at et prosjekt er produksjonsklart. Nedgangen denne runden finner vi i søknader om produksjonsstøtte. Om dette er en trend eller resultat av naturlige svingninger er det ikke mulig å lese ut av tallene enda.

Administrasjonen har startet arbeidet med å vurdere søknadene og planlegger styrebehandling av denne søknadsrunden den 8. November 2012. Resultatet vil bli offentliggjort ved pressekonferanse kort tid etter.

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}