Reisebrev fra Australia

29.04.2009
Kristine Eriksen (23 år) fra Jørpeland bor for tiden i Australia hvor hun tar det siste bachelor året i filmproduksjon. Her har hun tenkt å være frem til oktober, og Filmkraft har vært så heldig å få reisebrev fra Eriksen som i fremtiden ønsker å jobbe som prosjektleder eller innspillingsleder.
304
img0915

Å studere i utlandet er både spennende og lærerikt. I tillegg til å lære om studiet får en masse å oppleve. Australia har i også et nydelig, variert landskap.

Det er både likheter og forskjeller med filmproduksjonstudiet her nede og hjemme i Norge. Det kan nærmest sammenlignes med universiteter i Norge. Vi tar nå fag vi trenger fra andreåret for å kunne få en bachelor. Neste semester tar vi fagene for tredje året. Grunnen til dette er at opplegget hjemme på privatskolen er annerledes enn det som de har her nede i Australia. Vi har undervisning en gang i uke per fag. I disse forelesningene går vi gjennom det vi trenger å vite i forhold til de forskjellige prosjektene vi skal gjøre.     
 
img0865

Dette semesteret har vi fire fag. Et er rent manus fag, et hvor vi skal lage en kortfilm, et med dokumentar og et hvor vi skal intervjue forskjellige mennesker innen filmbransjen. Sistnevnte er del av å skape kontakter videre etter skolen. Det er ikke mye teori i fagene, men vi har skriftlige innleveringer som er viktige å få med seg. Dette er alt fra pitch og filmplaner til analyse av filmer. Det er med andre ord mest praksis, men også litt teoretisk som skal hjelpe og gjøre film forståelig.

Mange vil nok lure på hvordan det er når alt foregår på engelsk. Dette har ikke vist seg å bli noen særlig hinder til nå. For dem som er usikker på engelsken sin, så går det an å ta engelskkurs før en begynner på skolen. Lærerne på filmproduksjon er utrolig greie og flinke, og skulle en ha problemer med forskjellige ting er det bare å kontakte dem. En må være forbredt på at det er mye å gjøre. Det er et travelt år, og mye en skal gjennom. De som allerede har jobbet med film er trolig vant til at det går i ett. Til gjengjeld er det utrolig kjekt.

Akkurat nå har vi fire fag. I det første faget skal vi lage en kortfilm på 5-8 minutter. Her har vi en forelesning og en workshop en dag i uken og det legges stor vekt på teambuilding. Vi skriver kontrakter gruppen i mellom, slik at vi skal få et godt samarbeid. Ellers går det i å finne sjanger, opplæring i 16mm kamera, og andre ting som vil hjelpe produksjonen vår.
 
img0862
 

I det andre faget vi har skal vi lage en 5 minutters dokumentar. Her har vi sett en del forskjellige dokumentarer og hatt små øvelser i forelesningene som kan hjelpe oss å finne ut hvilke type dokumentar vi selv har lyst til å lage.

I det tredje faget er det lagt mye vekt på å skaffe kontakter. Vi skal intervjue filmskapere, og finne ut hvordan deres karriere begynte, hva de har opplevd, og hva de venter av årene som kommer. I forelesningene går vi inn på selve oppgaven med intervjuet, og hvordan vi kan gå i lære, eller få sommerjobb hos forskjellige filmkanaler, prosjekter osv.
 
img0924

Det siste faget er manusskriving. Her skal alle skrive hver sitt manus, og bearbeide det gjennom semesteret. Vi har grupper hvor vi diskuterer hvert manus, gir råd og forbedrer dem.

Selv om det er mye som skjer, er det også mye sosialt og ta tak i. Folk er vennlige og det er lett å få kontakt med andre studenter. De første to ukene skriver en seg inn, velger fag og engasjerer seg i studieuken. Her er det mange arrangement en kan melde seg på. Det er mye å oppleve, og mange ting å se. Påskeferien, og vinterferien er fine muligheter til å reise litt rundt og oppleve andre deler av Australia.    
 
img0384 
 
304 
 
 
  
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}