Reinkonflikt på filmfestival i New York

21.05.2008
En norsk dokumentarfilm om reindriftskonflikt er tatt ut til hovedkonkurransen ved Brooklyn internasjonale filmfestival i New York.

Filmen «Reindrift i kamp» er valgt ut blant 2.000 filmer fra 97 land, og skal vises flere ganger i løpet av festivaluken, som går fra 30. mai til 8. juni.

Filmskaperne Svein Andersen og Karl E. Rikardsen i Relation04 Media fulgte reindriftsfamilien Oskal i Indre Troms med kamera gjennom to år.

Filmen er tidligere vist både på norsk TV 2 og på finske YLE.

Filmens hovedpersoner er Tore Oskal og hans brødre. I mange år har de kjempet en hard kamp for å verne om livsgrunnlaget for reinflokken, og dermed også for samesiidaens 30 medlemmer.

- Det er en tøff hverdag, enten det i reindriften eller i forhandlinger med det norske forsvaret og kapitalinteresser. Filmen viser hvordan den moderne samfunnsutviklingen styres av pengemakt og «norske» majoritetsinteresser, og skildrer en typisk modernismekonflikt der det moderne samfunnets utvikling overkjører og går på bekostning av tradisjonell kultur og næringer, sier Andersen og Rikardsen.

Nå håper de to at filmen skal vekke interesse blant amerikanske TV-kanaler. Oskal-familien uttrykker i filmen at de opplever seg behandlet av det norske storsamfunnet, som indianerne i USA.
 
 
Kilde: avis2 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}