REGBASE

19.09.2013
Nytt søknadssystem lansert
regbase
Nytt søknadssystem lansert

Til alle søkere av støtte og investeringsmidler fra Filmkraft Rogaland AS og Filmkraft Invest AS.

I samarbeid med øvrige norske regionale filmsentre og fond har Filmkraft Rogaland AS og Filmkraft Invest AS utviklet et nytt søknadssystem (heretter kalt Regbase), som skal erstatte systemet de fleste kjenner fra før (Increo).

Vi oppfordrer alle søkere til å beregne god tid på å bli kjent med det nye systemet, og være godt forberedt når en begynner å legge inn søknaden. Dokumentasjonskravene finner du i retningslinjene.

Retningslinjer Filmkraft Rogaland

Retningslinjer Filmkraft Invest

Direkte link til søknadssystemet

I søknadsskjemaene i Regbase er det en slot til hvert dokument som er obligatorisk for de aktuelle kategorier (merket med røde stjerner), + flere plasser til ekstra dokumentasjon av ulik art. Det skal derfor være greit å orientere seg når man er inne i skjemaet. Filmkraft Rogaland og Filmkraft Invest vil ha beredskap de siste dagene før søknadsfrist med tanke på eventuelle tekniske vansker søkere kan oppleve.

Det gamle systemet (Increo) vil fortsatt være tilgjengelig for innsyn i tidligere søknader, men for nye søknader er det det nye systemet som gjelder.

For evt. spørsmål, kontakt Filmkraft Rogaland og Filmkraft Invest på:

post@filmkraft.no

Eller tlf: 51 51 69 72
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}