Rapport

08.07.2009
Rapportmal skal sendes til FK 6 måneder etter utbetalt støttebeløp.
filmkraftrogaland
filmkraftrogalandRAPPORTMAL  skal sendes til FK 6 måneder etter utbetalt støttebeløp (eller etter avtale i henhold til kontrakt).

Rapporter skal inneholde prosjektnummer og organisasjonsnummer.

Produksjonsstøtte:
- Sluttrapport – kort om produksjons  -og finansieringsprosessen erfaringer rundt den. Legg ved endelig finansieringsplan.
- Om produksjonen – positive og negative erfaringer. Erfaringer dere ønsker å dele med andre i forhold til; stab, utstyr, location, Filmkraft o.l.
- Revidert budsjett.
- Legg ved endelig stabliste og skuespillerliste. Hvor mange og hvem i staben var fra Rogaland?
- Totalt antall innspillingsdager i Rogaland?
- Distribusjon: festivaler, TV kanaler, lansering
- Presseoppslag
- Det skal sendes  trailer, DV tape med lengre utdrag fra scener og 2 x DVD kopier av ferdigstilt produksjon samt promoteringsmateriell til Filmkraft ved avsluttet prosjekt.


Utviklingsstøtte:
- Stausrapport – hva er gjort siden utbetalingen, hva er status nå og fremdriftsplan.
- Status i forhold til planlagt budsjett.
- Legge ved evnt. ny versjon av manus, treatment,  e.l.
 

PS: Denne rapporten er konfidensiell og brukes kun til intern bruk.

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}