Rapport

08.07.2009
Rapportmal skal sendes til FK 6 måneder etter utbetalt støttebeløp.
filmkraftrogaland
filmkraftrogalandRAPPORTMAL  skal sendes til FK 6 måneder etter utbetalt støttebeløp (eller etter avtale i henhold til kontrakt).

Rapporter skal inneholde prosjektnummer og organisasjonsnummer.

Produksjonsstøtte:
- Sluttrapport – kort om produksjons  -og finansieringsprosessen erfaringer rundt den. Legg ved endelig finansieringsplan.
- Om produksjonen – positive og negative erfaringer. Erfaringer dere ønsker å dele med andre i forhold til; stab, utstyr, location, Filmkraft o.l.
- Revidert budsjett.
- Legg ved endelig stabliste og skuespillerliste. Hvor mange og hvem i staben var fra Rogaland?
- Totalt antall innspillingsdager i Rogaland?
- Distribusjon: festivaler, TV kanaler, lansering
- Presseoppslag
- Det skal sendes  trailer, DV tape med lengre utdrag fra scener og 2 x DVD kopier av ferdigstilt produksjon samt promoteringsmateriell til Filmkraft ved avsluttet prosjekt.


Utviklingsstøtte:
- Stausrapport – hva er gjort siden utbetalingen, hva er status nå og fremdriftsplan.
- Status i forhold til planlagt budsjett.
- Legge ved evnt. ny versjon av manus, treatment,  e.l.
 

PS: Denne rapporten er konfidensiell og brukes kun til intern bruk.

{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}