Public Screens

04.05.2010
Pilotprosjektet Public Screens viser kunst på skjerm i det offentlige rom, i foajeer, skoler og terminaler. Etterhvert kanskje også film.
publicscreens gutt

public screens logo

 

Public Screens viser kunst på skjerm i det offentlige rom, i foajeer, skoler og terminaler. Public Screens er et pilotprosjekt lansert i Rogalands regionen, februar 2010 - initiert av iolab – senter for framtidskunst.

 

Formålet med Public Screens er å formidle kunst til folk utenfor det tradisjonelle galleri rom, hvor folk ferdes i hverdagen. Bakgrunnen for piloten var den manglende visningsmuligheten for skjermbasert kunst, og den stadige strømmen av reklame i det offentlige rom.

 

Videokunst, animasjon og kortfilm

Målet er derfor å skape en ny visningsarena for kunstnere og filmskapere som produserer skjermbasert kunst, og tilby en motvekt til reklamen. I løpet av året vil det presenteres ulike utstillingsprogram, som formidler aktuell samtidskunst som videokunst og animasjon.

 

I nærmeste fremtid ønsker Public Screens å kunne tilby egne skjermer til kortfilm.

 

Visningsmuligheter og inntekstgrunnlag 

Kunstnere, filmskapere og kuratorene vil få muligheten til å nå et større publikum, og motta honorarer. De vil også bli formidlet via vår aktive webside, hvilket også fungerer som et arkiv; www.publicscreens.no  

 

clarion hotel stvg

Public Screens på Clarion hotel Stavanger. 
Foto: Public Screens

 

 

Hvor finnes Public Screens?

Public Screens finnes i dag på følgende steder: Clarion hotel Stavanger, Vitenfabrikken, Posten Norge (Østlandsterminalen), Gosen Skole, Hå gamle prestegard, Tou Scene og Kinokino – senter for kunst og film. I 2011 skal Public Screens lanseres nasjonalt og internasjonalt.

 

Iolab er på jakt etter flere visningssteder og samarbeidspartnere.

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Produsent Daniela Arriado

Tel: +47 926 00 245 

contact@publicscreens.no

 

publicscreens gutt

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}