Public Screens

04.05.2010
Pilotprosjektet Public Screens viser kunst på skjerm i det offentlige rom, i foajeer, skoler og terminaler. Etterhvert kanskje også film.
publicscreens gutt

public screens logo

 

Public Screens viser kunst på skjerm i det offentlige rom, i foajeer, skoler og terminaler. Public Screens er et pilotprosjekt lansert i Rogalands regionen, februar 2010 - initiert av iolab – senter for framtidskunst.

 

Formålet med Public Screens er å formidle kunst til folk utenfor det tradisjonelle galleri rom, hvor folk ferdes i hverdagen. Bakgrunnen for piloten var den manglende visningsmuligheten for skjermbasert kunst, og den stadige strømmen av reklame i det offentlige rom.

 

Videokunst, animasjon og kortfilm

Målet er derfor å skape en ny visningsarena for kunstnere og filmskapere som produserer skjermbasert kunst, og tilby en motvekt til reklamen. I løpet av året vil det presenteres ulike utstillingsprogram, som formidler aktuell samtidskunst som videokunst og animasjon.

 

I nærmeste fremtid ønsker Public Screens å kunne tilby egne skjermer til kortfilm.

 

Visningsmuligheter og inntekstgrunnlag 

Kunstnere, filmskapere og kuratorene vil få muligheten til å nå et større publikum, og motta honorarer. De vil også bli formidlet via vår aktive webside, hvilket også fungerer som et arkiv; www.publicscreens.no  

 

clarion hotel stvg

Public Screens på Clarion hotel Stavanger. 
Foto: Public Screens

 

 

Hvor finnes Public Screens?

Public Screens finnes i dag på følgende steder: Clarion hotel Stavanger, Vitenfabrikken, Posten Norge (Østlandsterminalen), Gosen Skole, Hå gamle prestegard, Tou Scene og Kinokino – senter for kunst og film. I 2011 skal Public Screens lanseres nasjonalt og internasjonalt.

 

Iolab er på jakt etter flere visningssteder og samarbeidspartnere.

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Produsent Daniela Arriado

Tel: +47 926 00 245 

contact@publicscreens.no

 

publicscreens gutt

{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}