Produsentskolen

24.11.2009

Filmkrafts produsentskole samler 7 produsenter med base i Rogaland med ambisjoner om spillefilm. Gjennom 2009/ 2010 skal vi ha en rekke samlinger med ulike temaer. 

Produsentskolen blir arrangert av Filmkraft i samarbeid med Ipark og tirsdag 17. november var vi samlet på Måltidets hus for å bli skolert.

Dette er et spennende og viktig tiltak både for profesjonalisering av bransjen og, ikke minst skape et nettverk av produsenter som kan ha glede og nytte av hverandre.

Svein Dybdahl er leder for Kultibatoren i Rogaland og har omfattende kunnskap om bedriftsutvikling. Hans tema denne gangen var forretningsidé, hvem er markedet? Hvilke målbare målsetninger har du og hvilken strategi har du for å nå dem. Forretningsplanen skal være et levende dokument som til enhver tid er oppdatert med visjon og konkrete planer og ikke bli glemt i en skuff.

Ingebrigt Steen Jensen sier jo at det som er felles for de bedriftene det går bra med er de hvor alle de ansatte eier selskapets visjon og kan fortelle om den når de blir spurt...

Sjur viste billettsalgstatistikk for de norske filmene i år og vi brukte en del tid på å diskutere hvorfor de tallene ser ut slik de gjør. Hans hovedpoeng var at vi må kjenne målgruppen for produktene vi lager veldig godt og vite hva de etterspør. Det er også viktig å tenke lansering av idéen din med en gang istedenfor at det er noe du begynner i tenke på idet filmen er ferdig og skal ut på markedet.

Senere på dagen fikk vi besøk av Thomas Robsahm NFI, Martin Sundland prod Fritt Vilt og Tor Dagfinn Veen. 

Svært interessant å høre om deres ulike erfaringer og ulike perspektiver på bransjen. Det ble en spennende meningsutveksling.

Inspirerende å treffe hyggelige kolleger og spennende å se og høre erfarne veteraner i bransjen med mye å tilføre oss.

Vi hadde en interessant og nyttig dag i Stavanger og gikk ivrige hjem for å gjøre lekse med en gang! Vi gleder oss til neste samling i januar.

 

Solveig

Genesis Film

 

 

 

 

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}