Produsentforeningen passerer 100 medlemmer!

27.05.2009
Produsentforeningen har fått medlem nr. 100. Produsentforeningen har hatt en jevn økning i antallet medlemmer de siste årene, og det har lenge vært en målsetning å komme opp i 100 medlemmer.
- Det er gledelig at vi står så sterkt i produksjonsmiljøet, sier foreningens generalsekretær Leif Holst Jensen.
- I tillegg kommer en svært nær forestående fusjon med Spillprodusentforeningen som vil gi oss ytterligere medlemmer, så vi bør kunne holde oss over den magiske grensen på 100 fremover.

Rekrutteringen av nye medlemmer skjer innen alle sektorer, men gledelig har det vært å se at vi har hatt en økning innen reklame og spillproduksjon, i tillegg til at vi står sterkt innen fjernsyn og film, sier Holst Jensen.

- En vesentlig årsak ligger nok i den styrkingen av foreningen vi har gjort de siste årene, med kompetent juridisk bistand til medlemmene, i tillegg til seriøst arbeid overfor den offentlige forvaltningen, samt aktivitet på arrangementer som Gullruten og på festivaler.
- Produksjonsmiljøet står overfor tøffere tider, og det er viktig å samle kreftene for å sikre seg innflytelse og faglig utveksling, sier Holst Jensen.
 
Kilde: Produsentforeningen
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}