PRESENTASJON

23.02.2013
Presentasjon fra informasjonsmøte den 21. februar 2013
info
Informasjonsmøte den 21. februar 2013

Filmkraft Rogalands avholdt informasjonsmøte torsdag den 21. februar 2013 i egne lokaler. Formålet med møtet var å gi en kort presentasjon av det nye søknadssystemet som Filmkraft Rogaland og Filmkraft Invest vil lansere i løpet av mars.

I tillegg var bransjen invitert for å få en gjennomgang av retningslinjene som ble offentliggjort den 25. januar 2013.

Minner samtidig om årets søknadsfrister:

Søknadsfrist: 1. mars 2013 og 1. oktober 2013. Løpende søknadsfrist på bransjefremmende tiltak.
Søknad: Registreres i elektronisk søknadssystem på Filmkraft søknadsystem
OBS: Søknadssystemet erstattes av nytt system i løpet av 1. kvartal 2013.

Last ned Presentasjon fra infomøtet hos Filmkraft Rogaland den 21. februar 2013
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}