PRESENTASJON

23.02.2013
Presentasjon fra informasjonsmøte den 21. februar 2013
info
Informasjonsmøte den 21. februar 2013

Filmkraft Rogalands avholdt informasjonsmøte torsdag den 21. februar 2013 i egne lokaler. Formålet med møtet var å gi en kort presentasjon av det nye søknadssystemet som Filmkraft Rogaland og Filmkraft Invest vil lansere i løpet av mars.

I tillegg var bransjen invitert for å få en gjennomgang av retningslinjene som ble offentliggjort den 25. januar 2013.

Minner samtidig om årets søknadsfrister:

Søknadsfrist: 1. mars 2013 og 1. oktober 2013. Løpende søknadsfrist på bransjefremmende tiltak.
Søknad: Registreres i elektronisk søknadssystem på Filmkraft søknadsystem
OBS: Søknadssystemet erstattes av nytt system i løpet av 1. kvartal 2013.

Last ned Presentasjon fra infomøtet hos Filmkraft Rogaland den 21. februar 2013
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}