Pitchekurs - forlenget frist

05.02.2010
Fristen for søknad til å delta på Pitchekurs er forlenget til 24. februar. Kursholder erMike Robinson, produsent og konsulent for fjernsynsselskaper og distributører.
megafon
megafon
 
Pitchekurs med Mike Robinson i Stavanger 8. – 9. mars 2010

Å kunne Pitche et prosjekt blir bare mer og mer nødvendig for alle som jobber med finansiering av film, både for produsenter så vel som regissører og manusforfattere. Nivå og oppbygging er naturligvis ulikt alt etter hvor man vil selge prosjektet sitt, men de grunnleggende prinsipper er like. 

Med utgangspunkt i erfaringene fra Cartoon Forum, vil Mike Robinson gi deltagerne en innføring i de grunnleggende elementer i en god pitch. Det vil bli gitt tips og innspill til en såkalt ”Pitch Bible” samt forberedelser og presentasjonsteknikker i forhold prosjekt, trailer, piloter osv. Det vil bli tatt utgangspunkt i en rekke case før deltagerne selv kommer i gang med egne øvelser. Det vil bli arbeidet med oppgaver som blir gitt av kursholder.

Deltagere: 20 produsenter/regissører/manusforfattere fra hele landet.

Tidspunkt: 8. og 9. mars

Sted: Stavanger

Målgruppe: Produsenter, regissører, manusforfattere fra det profesjonelle filmmiljøet.

Kursholder: Mike Robinson - Tutor og Moderator i Cartoon Forum og Cartoon Movie. Med bred erfaring som produsent og konsulent for fjernsynsselskaper, distributører og produsenter i forhold til igangsetting og oppfølging av prosjekter. Robinson har også svært god kjennskap til det internasjonale filmmiljøet og kompleksiteten rundt co-produksjoner. 

Søknad: kortfattet søknad og CV sendes til sjoen@filmkraft.no
Søknadsfrist: innen 24. februar

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}