Påminnelse!

22.09.2010
Kunstnere som ønsker å jobbe med barn og unge i grunnskolen søkes! Søknadsfrist for Den kulturelle skolesekken er 15. desember.
dks rogaland
dks rogaland
 
 
Den kulturelle skolesekken (DKS) i Rogaland fylkeskommune er interessert i å komme i kontakt med kunstnere/grupper av kunstnere som ønsker å arbeide med barn og unge i grunnskolen innenfor følgende kunstarter:
 
litteratur
film
scenekunst
visuell kunst
musikk
kulturarv
kunstarter i samspill
 
Siste frist for å sende inn søknad er 15. desember 2010. Søknader som mottas før eller etter de oppgitte fristene vil ikke bli behandlet.
 
 
 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}