Påminnelse!

22.09.2010
Kunstnere som ønsker å jobbe med barn og unge i grunnskolen søkes! Søknadsfrist for Den kulturelle skolesekken er 15. desember.
dks rogaland
dks rogaland
 
 
Den kulturelle skolesekken (DKS) i Rogaland fylkeskommune er interessert i å komme i kontakt med kunstnere/grupper av kunstnere som ønsker å arbeide med barn og unge i grunnskolen innenfor følgende kunstarter:
 
litteratur
film
scenekunst
visuell kunst
musikk
kulturarv
kunstarter i samspill
 
Siste frist for å sende inn søknad er 15. desember 2010. Søknader som mottas før eller etter de oppgitte fristene vil ikke bli behandlet.
 
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}