På turné i DKS?

26.10.2009
Nå kan du sende inn søknad til Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2010/11. Søknadsfrist: 15. desember 2009.
skolesekk1
skolesekk
HAR DU ET PROSJEKT SOM KAN PASSE FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN?
 
Det er nå åpent for innsending av søknader til turné i Den kulturelle skolesekken - Rogaland for skoleåret 2010/11. Søknadsskjema ligger på: http://www.skolesekken-rogaland.no/pub/rogaland/main/?aid=5950&cid=827#rogaland
 
Søknadsfristen er: 15. desember.
 
Ta kontakt med DKS filmprodusent Ingunn M. Sjøen dersom du har spørsmål vedrørende DKS og søknadsinnsending. Mail:sjoen@filmkraft.no eller mobil: 971 36 738.
 
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}