På turné i DKS?

26.10.2009
Nå kan du sende inn søknad til Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2010/11. Søknadsfrist: 15. desember 2009.
skolesekk1
skolesekk
HAR DU ET PROSJEKT SOM KAN PASSE FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN?
 
Det er nå åpent for innsending av søknader til turné i Den kulturelle skolesekken - Rogaland for skoleåret 2010/11. Søknadsskjema ligger på: http://www.skolesekken-rogaland.no/pub/rogaland/main/?aid=5950&cid=827#rogaland
 
Søknadsfristen er: 15. desember.
 
Ta kontakt med DKS filmprodusent Ingunn M. Sjøen dersom du har spørsmål vedrørende DKS og søknadsinnsending. Mail:sjoen@filmkraft.no eller mobil: 971 36 738.
 
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}