Opptak til Filmskolen

02.01.2011
Neste opptak til Den norske filmskolens studier er 10. januar 2011.
den norske filmskolen annonse
dnf-annonse-til-montages
 
Neste opptak til Den norske filmskolens studier er 10. januar 2011.
 
Å lage film handler om å fortelle historier med levende bilder. Gjennom de treårige studiene ved Den norske filmskolen skal du utvikle deg til å bli en historieforteller gjennom en av våre linjer:
 
 
I 2007 var det 10 år siden Den norske filmskolen tok imot de første studentene, og siden den gang har nesten 150 personer fullført sine studier. Dette er mennesker som nå er i ferd med å sette sitt preg på den norske filmbransjen, og som også blir lagt merke til internasjonalt.
 
I de samme ti årene har det blitt produsert stadig flere og bedre norske filmer, og i løpet av de tre - fire siste årene er mange av de nye norske filmene laget av team som har arbeidet sammen siden studietiden her på Lillehammer.
 
 

Undervisning tilpasset framtidig yrke!

Undervisningen ved alle våre linjer er basert på et løpende samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning i form av forelesninger, seminarer, øvelser, workshops og veiledning (individuelt og gruppevis) alt etter fordypningens art.
 
Undervisningen holdes av skolens faste lærerstab, i tillegg til norske og utenlandske gjestelærere. Gjennom en utstrakt bruk av gjestelærere får studentene anledning til å bli kjent med deler av det faglige og kunstneriske miljøet i film- og TV-bransjen både i Norge og internasjonalt.
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}