Nytt rekordår for TIFF

20.01.2009
Filmfestivalen setter publikumsrekord i år igjen.
Det er ikke helt hundre prosent klart ennå, men alle solemerker peker på ny publikumsrekord for TIFF.

I 2008 ble det solgt totalt 47.522 billetter til Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF). Søndag ettermiddag – det vil si før de siste kveldsvisningene og mandagsvisningene var gjennomført – var det solgt 47.286 billetter til årets festival. En forskjell på 236 billetter.

– Jeg er rimelig sikker på at vi setter rekord – i år også. Det skal godt gjøres å ikke klare det, sier festivalsjef Martha Otte.

20-årsjubileum
TIFF har hatt en nesten uavbrutt kjede av publikumsrekorder siden oppstarten i 1991. Å øke besøkstallene er også en uttalt målsetting – før 2012 er omme skal festivalen ha besøkstall over 50.000. Dette finnes det et styrevedtak på.

– Spørsmålet er dog om vi ikke allerede har nådd det. Om man regner inn spesialvisningene på UNN og Universitetet så tror jeg faktisk vi bikker 50.000 besøkende, sier styreleder Gerd Bjørhovde.

Neste år fyller TIFF 20 år, og da håper festivalledelsen at det skal lokkes enda flere besøkende til festivalen.

– Jubileet vil bli skikkelig markert, og jeg har en god del ideer for hva som kan gjøres. Jeg har også fått innspill fra andre på ting som kan gjennomføres neste år, sier Martha Otte.

Søndag sammenfattet ledelsen for TIFF årets arrangement, og til tross for en del småirritasjoner var Otte Co fornøyde.

– Vi hadde satt søkelyset på to områder som skulle forbedres fra i fjor – det tekniske, og hvordan vi skulle bli bedre på logistikk, på å få til "flyt" i visningene, sier Otte.

Kursing
Det ble derfor satt inn store ressurser på å ha opplæring på de såkalte "stedsansvarlige", som i sin tur hadde ansvaret for gjennomføringen av arrangementet på de forskjellige visningsstedene. Og ifølge Otte har kursingen betalt seg.

– Det har nesten ikke vært noen tekniske problemer eller forsinkelser i år. De stedsansvarlige har gjort en fantastisk jobb, sier hun.

Skryt til publikum
Samtidig ønsker festivalprodusent Hans Bjella å gi ros til publikum, som har "lært" seg festivaloppførsel, og er blitt flinke til å ikke skape krøll.

�� Publikum har lært seg å bruke rushtickets, og de har blitt flinkere til å komme seg inn og ut av salene, sier han.

Også Martha Otte skryter av publikum, og at stemningen var svært god – selv om det var en del problemer med billettsalget i starten.

– Når salget starter har vi alle litt høy puls, men problemene ble jobbet bort etter hvert. Tilbakemeldingene i ettertid har vært veldig positive, og det vi ser som problem er det ingen andre som har merket, sier Otte.
 
Kilde: iTromsø
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}