Nye forskrifter fra NFI

23.11.2009
Norsk Filminstitutts Ivar Køhn orienterer om NFIs nye retningslinjer den 9. desember.
filmklapper2
nfi
 
01.01.2010 trer nye forskrifter for søknader om støtte i kraft hos Norsk Filminstitutt. Ivar Køhn fra NFI holder seminar i Stavanger den 09. desember for å orientere om de nye forskriftene. 
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål.
 
Møtet er satt til onsdag 09. desember kl 14 - 16.30 i møtelokalet hos Filmkraft.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}