Ny nettside

17.01.2011
Ny nettside for unge filmskapere i Norge lanseres våren 2011.
web

Ny nettside for unge filmskapere i Norge - lanseres våren 2011

 
Filmkraft er med på pilotprosjekt i forbindelse med utvikling av nytt nettsted for unge filmskapere. Nettstedet vil være på plass i løpet av våren og erstatter det nordiske nettstedet dvoted.
 
Den nye tjenesten vil som dvoted være et community for unge filmskapere, hvor man blant annet kan legge ut filmer, kommentere på andres filmer og be om tilbakemeldinger og tips fra profesjonelle mentorer. Det meste av funksjonaliteten som var på dvoted vil videreføres og videreutvikles, men også ny funksjonalitet vil legges til.
 
-Dette vil hjelpe oss med å komme i kontakt med de unge filmskaperne i fylket vårt. På denne måten vil vi lettere nå ut med tilbudene vi har mot denne målgruppa og kan samtidig identifisere og følge opp talent fra et tidlig tidspunkt, mener Ingunn Myklevoll Sjøen, Bransjeutviklingsleder ved Filmkraft.
 
-Siden vil også binde sammen unge filmskapere fra ulike steder i Rogaland. Noe som kan gi grobunn for samarbeid og spennende prosjekter på tvers av kommuner. 
 

Verktøy for filmsentre, ressurssentre og festivaler

I tillegg til å være et community for unge filmskapere vil det nye nettstedet også bli et verktøy for filmsentre, ressursentre og festivaler som jobber med talentutvikling og utvikling av unge filmskapere. 
 
Aktørene vil blant annet kunne bruke nettstedet til å informere om sine aktiviteter og tilbud. Dette kan være informasjon om alt fra kurs, verksteder, mentorprogrammer, festivaler, konkurranser, støtteordninger til lån av utstyr. De kan også bruke tjenesten til å holde oversikt og følge opp unge filmskaperne både på et lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 

Nytt navn 

I påvente av at de nye sidene ferdigstilles er det opprettet en Facebook-gruppe hvor man kan følge utviklingen av prosjektet, og hvor man kan komme med ønsker og innspill. Ikke minst ønskes forslag til hva det nye nettstedet skal hete, og i den forbindelse vil det snart lanseres en navnekonkurranse. 
 
 

Pilotprosjekt

Nettstedet vil starte opp som et pilotprosjekt med Amandusfestivalen og et utvalg regionale ressurs- og filmsentre som involverte aktører. Målet er å med flere regionale aktører i løpet av 2011. Uavhengig av dette vil nettstedet allerede fra starten av være landsdekkende og tilgjengelig for alle unge filmskapere som måtte ønske å ta det i bruk.  

 
Mediefabrikken i Akershus, Filmkraft Rogaland, Midtnorsk filmsenter, Filmverkstedet i Oppland og Amandusfestivalen utvikler piloten, som er støttet av Norsk filminstitutt. 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}