Ny mann i Filmkraft

20.04.2009
Filmkraft vil satse på location i regionen, og har nå ansatt Øyvind Hollo-Klausen i stillingen som prosjektleder for Filmkraft location.
oyvind
oyvind 


 
1. april begynte Øyvind Hollo-Klausen i stillingen som prosjektleder for Filmkraft location. Dette er et engasjement som varer i tre måneder.
Hollo-Klausen har jobbet i filmbransjen siden 1995, da mest med location. Han har blant annet vært medeier i Ground Control AS, det første selskapet i Norge som spesialiserte seg på locationscout og locationmanagement i kombinasjon linjeproduksjon.
 
Spennende
Hollo-Klausen gleder seg veldig over jobben i Filmkraft.
- Filmkraft utgjør en veldig spennende satsning. Jeg ser det som en veldig spennende mulighet til å bruke min kompetanse.
 
Filmkraft Location (FKL) skal bidra til å utvikle Rogaland som filmregion og til at flere tv-serier, spillefilmer og reklamefilmer legges til Rogaland. FKL skal arbeide nært med den lokale filmbransjen og skal ogs�� bidra med tilrettelegging for lokale produksjoner. Videre skal FKL knytte nære bånd til lokale reiselivsaktører, lokale underleverandører til bransjen og næringslivet generelt.
 
Ved oppstart av FKL vil det være spesielt fokus på utvikling av infrastruktur, nettverk og samarbeidsavtaler.
 
Positiv til Stavanger
Hollo-Klausen kommer opprinnelig fra Ålesund, men har bodd i Oslo de siste 15 årene.
- Jeg ønsker å prøve ut et alternativ til Oslo. Jeg synes det er veldig spennende i Stavanger. Det er mange entusiastiske folk med friske ideer som tør å satse. Dessuten er Stavanger folk generelt åpne, positive, lett å komme i kontakt med, sier Hollo-Klausen.
 

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}