Ny filmfestival

25.06.2008
Vi ønsker velkommen til lokal filmfestival med åpning torsdag 21 august og avslutning 26 august. Festivalen arrangeres i samarbeid med den norske filmfestivalen i Haugesund.

SF kino, Stavanger og Sandnes har sammen med Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune, inngått en samarbeidsavtale med Den norske filmfestivalen AS, om i etterkant av Filmfestivalen i Haugesund å overføre programpakkene; Barnefilmfesten, 15 +, American indipendent og French Touch. I tillegg vil SF kino videreføre lokalt samarbeid med Kapittelfestivalen om en egen filmpakke; Kapittelfilm

Stavanger kommune vedtok Strategisk Handlingsplan for film i mai 2006. For å styrke den filmfaglige interessen og formidling av film regionalt, ble det vedtatt  at Stavanger i likhet med de øvrige storbyene burde  vurdere å etablere en filmfestival med sikte på å øke publikums interesse, kunnskap og oppslutning om film og kino.

I Stavanger kommune sin  filmmelding fremheves spesielt at en lokal filmfestival ikke skal være en konkurrent til filmfestivalen i Haugesund, men skal tvert i mot bidra til å styrke festivalen i Haugesund som bransjefestival.

Et samarbeid med Filmfestivalen i Haugesund vil gi mange fordeler gjennom felles programmering , utarbeiding av programhefter og felles markedsføring.

Vi er stolte over å kunne presentere en unik samarbeidsmodell som gir publikum i Stavanger og Sandnes mulighet til å ta del i deler av festivalprogrammet fra Haugesund.

Filmkraft Rogaland har vært aktive pådrivere både i forhold til etablering av en barne- og ungdomsfestival og  en fredsfilmfestival i tilknytning til Kapittelfestivalen. Satsning på barn og unge vil på lang sikt gi økt kunnskap og fremme interesse både for film som kunst og uttrykksform.

Med i arbeidsgruppen for å etablere et regionalt filmsamarbeid har det også vært representanter for Universitetet i Stavanger, Stavanger Filmklubb, Kapittelfestivalen/ Sølvberget Stavanger kulturhus

Fransk/Norsk kultursenter
Filmfestivalen i Haugesund har allerede et godt samarbeid med Franske myndigheter og Fransk / Norsk kultursenter. I Stavanger har vi hatt positivt samarbeid med senteret i en rekke sammenhenger. Fokus på fransk film vil gi anledning til å videreutvikle dette samarbeidet.

Gjennom å velge den foreslåtte  modellen vil en kunne oppnå de fleste av de målene som ble skissert  i Strategisk handlingsplan for film, med et utvidet filmtilbud til publikum inkludert barn og unge. En får mulighet til å utvikle en lokal profil samtidig som vi drar nytte av den lange erfaring Den norske filmfestivalen har opparbeidet seg. Samarbeidet vil også bidra til å styrke regionen filmfaglig gjennom en ny og regional samarbeidsmodell som utnytter ressursene både mht. organisering, programmering og finansiering.

Vi kommer tilbake med program og praktiske opplysninger i løpet av sommeren.
 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}