Ny filmfestival

25.06.2008
Vi ønsker velkommen til lokal filmfestival med åpning torsdag 21 august og avslutning 26 august. Festivalen arrangeres i samarbeid med den norske filmfestivalen i Haugesund.

SF kino, Stavanger og Sandnes har sammen med Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune, inngått en samarbeidsavtale med Den norske filmfestivalen AS, om i etterkant av Filmfestivalen i Haugesund å overføre programpakkene; Barnefilmfesten, 15 +, American indipendent og French Touch. I tillegg vil SF kino videreføre lokalt samarbeid med Kapittelfestivalen om en egen filmpakke; Kapittelfilm

Stavanger kommune vedtok Strategisk Handlingsplan for film i mai 2006. For å styrke den filmfaglige interessen og formidling av film regionalt, ble det vedtatt  at Stavanger i likhet med de øvrige storbyene burde  vurdere å etablere en filmfestival med sikte på å øke publikums interesse, kunnskap og oppslutning om film og kino.

I Stavanger kommune sin  filmmelding fremheves spesielt at en lokal filmfestival ikke skal være en konkurrent til filmfestivalen i Haugesund, men skal tvert i mot bidra til å styrke festivalen i Haugesund som bransjefestival.

Et samarbeid med Filmfestivalen i Haugesund vil gi mange fordeler gjennom felles programmering , utarbeiding av programhefter og felles markedsføring.

Vi er stolte over å kunne presentere en unik samarbeidsmodell som gir publikum i Stavanger og Sandnes mulighet til å ta del i deler av festivalprogrammet fra Haugesund.

Filmkraft Rogaland har vært aktive pådrivere både i forhold til etablering av en barne- og ungdomsfestival og  en fredsfilmfestival i tilknytning til Kapittelfestivalen. Satsning på barn og unge vil på lang sikt gi økt kunnskap og fremme interesse både for film som kunst og uttrykksform.

Med i arbeidsgruppen for å etablere et regionalt filmsamarbeid har det også vært representanter for Universitetet i Stavanger, Stavanger Filmklubb, Kapittelfestivalen/ Sølvberget Stavanger kulturhus

Fransk/Norsk kultursenter
Filmfestivalen i Haugesund har allerede et godt samarbeid med Franske myndigheter og Fransk / Norsk kultursenter. I Stavanger har vi hatt positivt samarbeid med senteret i en rekke sammenhenger. Fokus på fransk film vil gi anledning til å videreutvikle dette samarbeidet.

Gjennom å velge den foreslåtte  modellen vil en kunne oppnå de fleste av de målene som ble skissert  i Strategisk handlingsplan for film, med et utvidet filmtilbud til publikum inkludert barn og unge. En får mulighet til å utvikle en lokal profil samtidig som vi drar nytte av den lange erfaring Den norske filmfestivalen har opparbeidet seg. Samarbeidet vil også bidra til å styrke regionen filmfaglig gjennom en ny og regional samarbeidsmodell som utnytter ressursene både mht. organisering, programmering og finansiering.

Vi kommer tilbake med program og praktiske opplysninger i løpet av sommeren.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}