Ny filmfaglig direktør

22.10.2008
Eva Charlotte Nilsen er ansatt som ny filmfaglig direktør i Nordnorsk Filmsenter. Det er første gang filmsenteret får en kvinne i ledelsen.
evannf
Eva Ch. Nilsen er 62 år, og er bosatt på Sortland i Vesterålen. Hun har arbeidet i filmbransjen i mer en 40 år, og har sin bakgrunn som fotograf, klipper, regissør og programsekretær i NRK. Fra 1986 har hun drevet produksjonsselskapet Rampelys as på Sortland. Her har hun stått bak en rekke filmer for museer, offentlige virksomheter, TV-selskaper og frie prosjekter.

I tillegg til sin lange erfaring som regissør og produsent har hun også hatt oppgaver innen undervisning, veiledning og prosjektledelse.

Eva Ch. Nilsen er tilsatt i et engasjement på 3 år. Hun vil arbeide deltid og engasjere andre konsulenter til deloppgaver. På den måten får Nordnorsk Filmsenter et bredere tilfang av filmfaglig kompetanse.

Eva Ch. Nilsen vil fortsette den aktive satsingen på utvikling av kortfilm som ble startet i fjor. I tillegg vil hun også legge vekt på utvikling av dokumentarfilm.

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}