Ny ansvarsfordeling

26.06.2008
Kultur- og kirkedepartementet har i samarbeid med FILM&KINO og Norsk filminstitutt (NFI), blitt enige om en klarere ansvarsfordeling av filmkulturelle oppgaver knyttet til barn og unge.
NFI skal ha ansvaret for tilskudd til produksjon av barne- og ungdomsfilm, formidling av film til barn og unge samt ansvar for større prosjekter relatert til talentutvikling, rekruttering, og barn og unges egen produksjon.

FILM&KINO får ansvaret for alle aktiviteter rettet mot kinoer, skoler og barnehager, inkludert forvaltningen av midlene fra Den kulturelle skolesekken som er øremerket filmprosjekter.

Det vil videre bli opprettet et fast samarbeidsforum for barn og unge mellom de to organisasjonene. Arbeidsdelingen vil legges til grunn for arbeidet med en handlingsplan for satsingen på barn og unge.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}