Norsk filmvederlagsfond og reisestipend til Kortfilmfestivalen

11.05.2009
I år har Norsk filmvederlagsfond gitt Kortfilmfestivalen en tildeling som gir regissører med film i hovedkonkurranse, stipend til opphold o.l. i Grimstad.
Ta kontakt med Kortfilmfestivalen ved Draga Vidovic, draga@kortfilmfestivalen.no

Andre fagfunksjoner har mulighet til søke Norsk filmvederlagsfond om reisestipend på vanlig måte.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}