Norsk filmuke i Berlin

06.10.2008
11 norske spillefilmer og to dokumentarfilmer vises i en egen norsk filmuke i kulturhuset Kleisthaus i Berlin fra 6. til 12. oktober. Fire av filmene er co-produsert med andre land. Blant filmene som vises er Gunnar Vikenes Trigger, Joachim Triers Reprise og Torun Lians Ikke naken.
To av filmene, Elling og Salmer fra kjøkkenet, vises spesielt tilpasset for blinde. Dette gjøres ved bruk av verbale beskrivelser av filmenes handling simultant under visningene.

Den norske filmuken i Kleisthaus, Berlin, arrangeres av den tyske regjeringens tiltak for funksjonshemmede i samarbeid med den norske ambassaden i Berlin og distribusjonsselskapet Hörfilm GmbH.
 
Kilde: Norsk filminstitutt
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}