Norsk filmhistorie

06.01.2010
Filmer fra Stavanger regionen får ikke noen sentral plass når norsk filmhistorie fra 1985 og frem til i dag skrives.
filmbokliten
filmbok
 
 
Filmer laget i Stavanger regionen får liten plass når den nyere norske filmhistorien skrives. “Den norske filmbølgen” heter boken om filmer i perioden 1985 frem til i dag, som kommer ut på Universitetsforlaget den 13. januar. Filmer laget i regionen nevnes i en oversikt over tendensene i perioden, men får ellers ingen sentral plass i den.
 
-I bokens første kapittel blir det gitt en oversikt over denne perioden i norsk filmhistorie, der vi forsøker å understreke sentrale tendenser ved den nyere filmutviklingen. En sentral tendens i denne sammenhengen er at filmskapere utenfor hovedstadsområdet begynner å gjøre seg gjeldende, og i denne forbindelse står filmproduksjonen fra Stavanger-miljøet sentralt, sier Ove Solum, professor på
Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
 
Etter det som Solum karakteriserer som et omfattende innledende kapitel, følger 12 analyser av norske filmer. Forfatterene har ikke funnet plass til noen filmer fra Stavanger regionen blant disse filmene.
 
-Selv om vi ikke har med noen film fra Stavanger blant vårt begrensede utvalg analysefilmer, har Stavangerfilmene frontet den regionale filmproduksjonen, påpeker Solum.
 
-Gjennom vellykkede filmer derfra viser det at det å satse på filmproduksjon i utenfor hovedstadsområdet virker vitaliserende på hele film-Norge.  
 
Solum har skrevet boken sammen med professorkollega Gunnar Iversen, som til daglig jobber ved filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU i Trondheim.
 
-Norsk film har gått fra en laber status til en lekende suksess. Dette er en fortelling om ny formglede og fortellervilje i en bransje hvor det har skjedd store endringer siden 1980-årene. Gunnar Iversen og Ove Solum gir oss denne historien gjennom en rekke filmanalyser. De tolv filmene som er valgt representerer ulike høydepunkter, sjangere og tendenser, skriver Universitetsforlaget om boken.
 
Solum mener at norsk films generelle suksess skyldes blant annet Filmhøyskolen i Lillehammer. 
 
- Filmhøyskolen i Lillehammer har sammen med andre faktorer som økt produksjonsvolum bidratt til den nivåheving norsk film har gjenomgått det siste ti-året. Blant de spennende regissørene fra Lillehammer er Sara Johnsen, og henes Vinterkyss er viet spesiell oppmerksomhet i boken, forteller Solum
 
 

Den norske filmbølgen

Fra Orions belte til Max Manus

 
Filmene som analyseres i boken er:
Orions belte (1985)
Veiviseren(1987)
Stella Polaris (1993)
Ti kniver i hjertet (1994)
Søndagsengler (1996)
Hustruer III (1996)
Budbringeren (1997)
Elling (2001)
Salmer fra kjøkkenet (2003)
Vinterkyss (2005)
Reprise (2006) 
Max Manus (2008)
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}