Norsk film slår an!

30.12.2009

Det har vært mye "syting" over at norsk film er så dårlig i det siste. Statistikken tilsier noe ganske annet!

I perioden 1990 til og med 1999 ble det laget 120 norske filmer. Dette tiåret ble det laget 178 norske filmer. Det er en økning på 48 %. Besøket økte med 90 % fra 9,5 millioner til 18 millioner i samme periode. 

DVD salget er også enormt høyt. I år ble 18 millioner dvder solgt! Dette er det nest beste årstallet siden dvder kom på markedet i 1985.

 Tallene taler sitt tydelige språk! Norsk film blir bedre og bedre, i alle fall om vi skal la publikumsbesøket bety noe. Og det gjør det vel?

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}