Nordisk filmtalenter

30.03.2011
Unge filmskapere på nordisk nivå inviteres til et nettverksmøte og seminar for gjensidig inspirasjon. Karin Julsruud er en av flere som deltar.
karinjulsrud

Ny Nordisk Filmerfaring - nordiske filmtalenter møter hverandre


Onsdag 8. til fredag 10. juni 2011
European Film College – Ebeltoft, Danmark


De nordiske filminstituttene, Nordisk Film & TV Fond og European Film College arrangerer en tre-dagers samling for nye nordiske filmstemmer. Unge filmskapere på nordisk nivå inviteres herved til et nettverksmøte og seminar for gjensidig inspirasjon.


Hvem kan søke:

Regissører, produsenter, manusforfattere som har gjort minst en spillefilm, men ikke mer enn to.
Deltagere: ca. 40 sammenlagt fra de nordiske land

Seminaravgift 2 000 NOK, som inkluderer reise og opphold.
Arbeidsspråk vil være engelsk

Søknad og CV sendes til nedin.mutic@nfi.no 


Søknadsfrist er 7. april 2011

Hva er nordisk kvalitetsfilm? Vi vil sammen ta opp ulike perspektiver på det å skape film. Vi vil særlig  ha fokus på innhold og kunstnerisk samarbeid på tvers av landegrenser.


Innspill og samtaler med Hans Petter Moland, Lars Blomgren, Ella Lemhagen, Karin Julsruud, Sigurjon Sighvatsson , Valdís Óskarsdóttir, Hannu Tuomainen, Klaus Härö, Kim Fupz Aakeson m. fl.

Ny Nordisk Filmerfaring skal fokusere på de kunstneriske og publikumsmessige ambisjonene som den enkelte har for sine prosjekter, utvikling av egne stemmer, samarbeidet om felles visjon og originalitet. Innhold i forhold til distribusjon på et nasjonalt, nordisk og internasjonalt marked vil også være et sentralt tema.  De tekniske mulighetene for å lage og distribuere film har aldri vært bedre og billigere, og filmproduksjon på siden av det tradisjonelle blir også en naturlig del i denne tematikken.

Ny Nordisk Filmerfaring vil
-    Tilby et engasjerende og inspirerende program som er relevant for målgruppen, med innledere som har topp internasjonal/nordisk erfaring.
-    Sette fokus på innhold og kreative prosesser.
-    Skape en atmosfære rundt arrangementet som stimulerer til gode faglige og personlige møter mellom filmskapere på tvers av generasjoner og de nordiske landegrensene.
-    Skape et seminar som kan danne grunnlag for fortsatt samarbeid mellom deltagerne.


Bakgrunnen for seminaret:
For 15 år siden arrangerte Nordisk Film & TV fond flere samlinger for en ny generasjon nordiske filmskapere under navnet New Nordic Film Experience.  Målet var å skape et nordisk nettverk, være inspirerende for hverandre og utvikle konkrete prosjekter i møte med internasjonale mentorer.  Samlingene var vellykkete, og flere av deltagerne er i dag blant Nordens ledende filmskapere.  Møtene skapte også konstellasjoner over landegrensene, og var viktig for et nordisk samarbeid på lang sikt.

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}