NFI:LAB

09.08.2011
Kursenheten i NFI heter nå NFI:LAB. Kursplan for høsten 2011 foreligger nå.
nfi logo
NFI-LAB forside
Bilde fra HBO serien Mildred Pierce - regissøren Todd Haynes og produsenten Christine Vachon kommer til NFI:LAB i november

NFI:LAB

Kursenheten i Norsk filminstitutt har fått nytt navn - NFI:LAB - og høstens kurskatalog er klar for nedlasting.

Kursenheten i Norsk filminstitutt har fått nytt navn: NFI:LAB. Bak navnendringen ligger et ønske om å synliggjøre bedre den virksomheten NFI har med kurs, kompetanse og nettverk for det profesjonelle miljøet.  
 
NFI:LAB er et sted der det både vil utvikles og utveksles kunnskap på høyt nivå, for å bidra til bransjens behov for inspirasjon, utforskning og utfordring.
 
NFI:LAB har definert fire satsningsområder for høsten 2011
  1. Den digitale utfordringen.  Kompetansetiltak i forhold til de nesten revolusjonære endringer som har skjedd i den audiovisuelle sektor med bakgrunn i digitaliseringen.  Dette inkluderer endring i innhold, produksjon, distribusjon og finansiering.  Vår målsetting er at vi skal være fremst i Norden i formidling av innovativ kompetanse relatert til digitalisering.
  2. Nettverkskapende tiltak.  Fortrinnsvis i form av seminarer og workshops hvor det kan skapes rom for utveksling av erfaringer og nye ideer, ofte på tvers av fagkompetanse og generasjoner.
  3. TV-drama. Kompetansetiltak med særlig fokus på innhold/dramaturgi.
  4. Gjennomføre handlingsplan for bedret kjønnsbalanse i audiovisuell produksjon, med særlig vekt på kinofilm.

Mål
NFI:LAB skal bidra til å skape et sterkt produksjonsmiljø, med økt talentutvikling, profesjonalitet og kontinuitet i alle deler av produksjonen. Mange av NFI:LABs kurstilbud er knyttet til konkrete prosjekter, slik at deltakerne kan bruke kunnskapen direkte i prosjektet de holder på å utvikle. Vårt mål er å holde et høyest mulig faglig nivå, for den enkelte deltager.

Hovedvekten av kursene er rettet mot regissører, manusforfattere og produsenter, men nær sagt alle funksjoner kan omfattes – avhengig av innspill fra bransjen.

Kursplanene annonseres halvårlig. Oversikten over kurs, seminarer, verksted og mesterklasser oppdateres kontinuerlig på NFIs nettsider. En del kurs arrangert i Oslo tilbyr reisestøtte til deltakere utenfor Østlandsområdet. På den enkelte kursutlysningen vil det alltid fremgå om reisestøtte tilbys.

 

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}