NFI:LAB

09.08.2011
Kursenheten i NFI heter nå NFI:LAB. Kursplan for høsten 2011 foreligger nå.
nfi logo
NFI-LAB forside
Bilde fra HBO serien Mildred Pierce - regissøren Todd Haynes og produsenten Christine Vachon kommer til NFI:LAB i november

NFI:LAB

Kursenheten i Norsk filminstitutt har fått nytt navn - NFI:LAB - og høstens kurskatalog er klar for nedlasting.

Kursenheten i Norsk filminstitutt har fått nytt navn: NFI:LAB. Bak navnendringen ligger et ønske om å synliggjøre bedre den virksomheten NFI har med kurs, kompetanse og nettverk for det profesjonelle miljøet.  
 
NFI:LAB er et sted der det både vil utvikles og utveksles kunnskap på høyt nivå, for å bidra til bransjens behov for inspirasjon, utforskning og utfordring.
 
NFI:LAB har definert fire satsningsområder for høsten 2011
  1. Den digitale utfordringen.  Kompetansetiltak i forhold til de nesten revolusjonære endringer som har skjedd i den audiovisuelle sektor med bakgrunn i digitaliseringen.  Dette inkluderer endring i innhold, produksjon, distribusjon og finansiering.  Vår målsetting er at vi skal være fremst i Norden i formidling av innovativ kompetanse relatert til digitalisering.
  2. Nettverkskapende tiltak.  Fortrinnsvis i form av seminarer og workshops hvor det kan skapes rom for utveksling av erfaringer og nye ideer, ofte på tvers av fagkompetanse og generasjoner.
  3. TV-drama. Kompetansetiltak med særlig fokus på innhold/dramaturgi.
  4. Gjennomføre handlingsplan for bedret kjønnsbalanse i audiovisuell produksjon, med særlig vekt på kinofilm.

Mål
NFI:LAB skal bidra til å skape et sterkt produksjonsmiljø, med økt talentutvikling, profesjonalitet og kontinuitet i alle deler av produksjonen. Mange av NFI:LABs kurstilbud er knyttet til konkrete prosjekter, slik at deltakerne kan bruke kunnskapen direkte i prosjektet de holder på å utvikle. Vårt mål er å holde et høyest mulig faglig nivå, for den enkelte deltager.

Hovedvekten av kursene er rettet mot regissører, manusforfattere og produsenter, men nær sagt alle funksjoner kan omfattes – avhengig av innspill fra bransjen.

Kursplanene annonseres halvårlig. Oversikten over kurs, seminarer, verksted og mesterklasser oppdateres kontinuerlig på NFIs nettsider. En del kurs arrangert i Oslo tilbyr reisestøtte til deltakere utenfor Østlandsområdet. På den enkelte kursutlysningen vil det alltid fremgå om reisestøtte tilbys.

 

 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}