NEW NORDIC FILMS

22.06.2009
Nordic Co-Production og Film Financing Forum 21. - 22. august 2009 i Hagesund.
Dette er et todagers arrangement rettet mot produsenter, filminvestorer, distributører, filmfond og salgsagenter. Forumet er en del av det nordiske filmmarkedet New Nordic Films. Seminaret, som i år arrangeres for fjerde år på rad, vil ha fokus på samproduksjoner med Tyskland, Canada, Frankrike og de nordiske landene.

Målet er å støtte spillefilmprodusenter som har filmprosjekter som har tilknytning til Norden ved å lage en møteplass der ideer kan utvikles og samarbeid kan initieres på tvers av landegrensene. Videre vil vi fokusere finansiering og alternative finansieringskilder som for eksempel private investorer i film.

Hvem kan delta?
Produksjonsselskap fra de nordiske landene, Canada, Frankrike og Tyskland kan søke om å få delta med sine spillefilmprosjekter. Produsenter fra andre land kan også delta dersom filmprosjektet har en tilknytning til Norden enten i historie eller at produsentene spesifikt søker en nordisk co-produsent.

Filmutvalg
Det vil bli foretatt et utvalg av de innkomne prosjektene basert på kriterier beskrevet nedenfor. De utvalgte prosjektene vil bli beskrevet i vår New Nordic Films katalog som blir delt ut under arrangementet og sendt elektronisk til alle deltakerne før arrangementet. Søknadsskjemaet skal fylles ut på engelsk:

Project criteria
    * Full-length cinema feature film
    * Suitable for an international co-production
    * Completed screenplay in English (preferably)
    * Production budget limits: from 1,5 million Euros
    * At least 30% of the budget already covered (preferably)
    * Company must have completed one international co-production

Project submission
    * Fully completed submission form
    * Treatment in English (5 - 8 pages) to be e-mailed to gyda@kino.no

Søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist er 20. juni 2009

I Haugesund

Basert på kataloginformasjonen, skal alle deltakerne sende inn ønsker om hvilke produsenter av de utvalgte prosjektene de ønsker å møte under forumet. Individuelle møter vil da bli satt opp av festivalorganisasjonen. I tillegg vil vi uformelle og hyggelige møteplasser der det er lett for deltakerne å bli kjent med hverandre.

Alle deltakerne vil få utdelt sin personlige timeplan når de ankommer.

Vi vil legge til rette for at deltakerne kan oppdatere seg på finansielle muligheter og samtidige trender innenfor det internasjonale markedet ved å arrangere inspirerende debatter og case-studies som fokuserer på temaer av høy relevans for det internasjonale filmmiljøet.

Samarbeidspartnere

Nordic Co-Production and Film Financing Forum arrangeres i samarbeid med Norske Film & TV Produsenters Forening, European Producers Club, Filmförderung Hamburg, Norwegian Film Commission, Norsk filminstitutt, Filmkraft Rogaland, Cineuropa og MEDIA Desk Norge og er støttet av Kultur- og kirkedepartementet, FILM&KINO, Innovasjon Norge og Rogaland Fylkeskommune.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}