Neste søknadsfrist

30.03.2011
Neste søknadsfrist til midler fra Filmkraft er 1. september 2011.
avtalebok3

avtalebok3

 

Neste anledning til å søke Filmkraft om midler til utvikling og produksjon er 1. september. 


Etter en omlegging av administrative rutiner er nye søknadsfrister satt til 1. mars og 1. september. Søknader skal som før sendes både elektronisk og som papirkopi innen fristens utløp. Ta gjerne kontakt med manuskonsulent Kirsten Rask på rask@filmkraft.no i god tid før søknadsfristen for å diskutere prosjektet.


Som en overgangsordning vil det denne gangen være mulig å søke på midler utenom fristen, dersom prosjektet skal gjennomføres før neste søknadsfrist. Det er ingen automatikk at søknader som kommer inn fortløpende vil bli behandlet, så det er viktig å ta kontakt med Filmkraft før du søker.


Har du spørsmål om noe relatert til å søke Filmkraft om midler, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Vi beklager om kommunikasjonen rundt dette ikke har vært tydelig nok.

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}