Mixed Reality - En hilsen fra Ystad

21.09.2009

10-11 september var jeg i Ystad som deltager på ”Mixed Reality” - et seminar om film og turisme. Rogaland var sterkt representert, for i tillegg til meg, deltok en større delegasjon fra Haugesund som jeg hadde vært med på samarbeidsseminar dagen før. Ystad og Haugesund er nemlig vennskapsbyer og utveksler kunnskap og erfaringer innen mange områder.

 Ystad er jo som de fleste vet hjemmet til Wallander, Henning Mankells berømte romanfigur som etterhvert har blitt enda mer berømt gjennom de mange tv-filmene med samme navn. Mange har sikkert fått med seg at BBC har produsert tre Wallander-filmer med Kenneth Branagh i hovedrollen, og kanskje visste du også at de nå er i etterarbeid med tre til.

 Jeg hadde forventninger om å komme hjem med inspirasjon og argumenter som kunne hjelpe oss i Filmkraft i vårt videre arbeid for å styrke filmbransjen i regionen. Seminaret levde opp til alle forventningene. Sammenhengene mellom media og turisme begynte med reiseskildringer og romaner fra lenge før filmhistorien, men det er først de senere år at temaet har fått oppmerksomhet i form av forskning og fungerende forretningsmodeller. Film og tv er idag (og de siste 20-30 år) hovedårsaken til at medieturisme øker progressivt. Det er selvfølgelig positivt for oss å kunne vise til at det vi driver med kan bidra til å skape arbeidsplasser utover vår egen bransje, men kanskje like viktig å være bevisst hvordan medieproduksjoner kan bidra til å styrke den kollektive selvfølelsen i et område. Kort oppsummert er jeg svært fornøyd med det jeg har med meg hjem,og lover å komme tilbake med mer når jeg har bearbeidet all informasjonen.

 I tiden fremover skal Filmkraft Location se på hvordan denne nye kunnskapen kan brukes til å styrke film og tv-bransjen lokalt og regionalt. Vi skal bruke det vi har lært til å lage gode rammeavtaler på tjenester som vi alle er avhengige av. Vi skal styrke investeringsviljen i privat og offentlig sektor. Vi skal jobbe for å opprettholde og om mulig styrke det gode omdømmet bransjen har blandt publikum. Vi skal også finne de beste samarbeidspartnerne for å nå disse målene.

Mvh

Øyvind Hollo-Klausen, Filmkraft Location 

 

 

 

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}