Miniserie: Pitching av filmidéer - Del 4

29.03.2010
Her er del 4 i vår miniserie om pitching av filmidéer. Denne artikkelen har fokus på hva du bør tenke på når du forbereder deg.
megafon
 
1. DISPONERING AV TID
Hvis du har fått tildelt 20 minutter, forbered deg på 15 minutter. Med andre ord: Forbered deg alltid på litt kortere enn den tiden du har fått tildelt. Som regel vil du bruke hele tiden likevel.
 
I den første delen av pitchen må du få frem essens i idéen din. Hva er styrken i prosjektet ditt, fortell historien, si noe om karakterene, legg vekt på hva som er nyskapende (f.eks. design ved animasjon). Kort og godt: hva vil du fortelle med historien og hvordan skal den fortelles?
 
Bruk pitche-biblen din som referanse, men les aldri direkte fra den. Legg den heller i hendene på interesserte personer.
 
 
2. VIT HVA SOM ER MEST RELEVANT
Hold deg til dine kreative hovedpunkter. Vit hva som er mest relevant. Ikke skap forvirring. Altfor mange roter seg bort i så mye uvesentligheter som forvirrer publikumet. Målet er at den du prater med skal kunne få en oversiktelig forståelse av hva konseptet ditt går ut på. 
 
Du må fortelle med en flow som fungerer. Start med hovedidéen. Historien. Karakterene. Målgruppen. Strukturen (gjelder spesielt episodiske prosjekter). Designen (for animasjon)  
 
På en-til-en presentasjoner må du være spesielt varsomt med når du skal vise en eventuell pilot. Faren med å vise piloten for tidlig er at det kan være at personen du snakker med ikke føler behovet for å lytte til deg og det du har å si. Vis derfor heller mot slutten av den tilmålte tiden din.
 
Målet ditt med en pilot eller trailer er å gi en smakebit som gjør at publikumet ønsker seg mer. 
 
 
3. “TØRR” INFORMASJON
Informasjon om din bedrift eller deg selv må du begrense til 1 minutt på en 15 minutters presentasjon. 
 
Avslutt med den tørre informasjonen: budsjettet og fremdriftsplanen, fortell at du har pitche-bibelen som de kan få med seg, antall manus som vedlegg.
 
 
4. DET ALLER VIKTIGSTE: ØV, ØV, ØV. 
 
 
5. HOVEDREGELER:
kjenn prosjektet ditt inn og ut
kjenn kjøperne og hva de er på utkikk etter
kommunsere klart og tydelig
vær lidenskapelig
 
 
6. KORTVERSJONEN
I tillegg til din hovedpitch, forbered en kortversjon av pitchen. Det kan være at du kan få noen minutter fra noen som ikke har hørt hele din pitch. Her må du holde deg under 5 minutter.
 
 
Dette er fjerde delen av vår miniserie om pitching, basert på Mike Robinsens pitchekurs i Stavanger i mars 2010. Neste artikkel handler om hvordan selve presentasjonen av prosjektet. Tidligere artikler:
 
 
 
 
 
OM MIKE ROBINSEN
Mike Robinson har mange års erfaring som veileder og moderator for Cartoon Forum og Cartoon Movie. Han har opplevd utallige pitcher.
 
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}