Miniserie: Pitching av filmidéer - Del 3

23.03.2010
Her er del 3 i vår miniserie om pitching av filmidéer. Her om Pitche-bibelen.
megafon

Pitche-bibelen

En pitche-bibel er et nyttig verktøy til å presentere prosjektet ditt for investorer og distributører. Disse forventer ofte at du har noe “håndfast” som de kan ta med seg, for selv å kunne sette seg inn i prosjektet ditt om det vekker deres interesse. 


Det er selvsagt svært viktig at du legger arbeid i utarbeidelsen av både innhold og presentasjon av konseptet ditt. Layouten bør være tiltalende.


Fall likevel ikke for fristelsen for å overdrive. Mange tar med altfor mye. Dette kan virke avskrekkende.  Ikke lag et  så stort dokument at investorer og distributører ikke gidder å drasse på det. En pitche-bibel skal helst ikke overstige 20 sider, pluss eventuelle vedlegg.


Du kan vurdere å lagere alt på en cd/dvd, men ha likevel papirformat tilgjengelig. Mange foretrekker å lese på papir,  og mange gidder rett og slett ikke å printe ut. (Ideelt er å ha papirformat med en lomme ifor cd/dvd.)


Legg ekstra omtanke i coveret. Dette fungerer som plakaten for ditt prosjektet og er første inntrykk som prosjektet ditt gir, som sier noe om hvem du er. Fremstår plakaten/coveret som profesjonelt, vil du også gjøre det. 


Coveret/plakaten sier noe om målgruppen og hva slags prosjekt som gjemmer seg bak førstesiden. Utarbeidelsen av plakaten krever dessuten at du er kommet langt i utviklingen. Elementer i pitche-bibelen


1. Konseptbeskrivelse

Ca halv side til en side. Innen leseren har lest, vet de hva konseptet går ut på, målgruppen og skissen av historien. Ikke vær for detaljert! Beskriv selve historien slik du ville gjøre i en samtale i forbifarten, på et minutt eller mindre.2. Regissørens visjon

Regissøren må kunne forklare visjonen sin. Hvordan skal prosjektet se ut? Hvilket univers skal regissøren skape? Har regissøren en egen stil som kommer til uttrykk i dette prosjektet?


Tenk på intervjuer du har hørt/sett/lest med regissører etter en produksjon, hvor de forklarer hva de tenke da de gikk i gang med produksjonen. Hvorfor de påtok seg dette prosjektet.


Her også må man fatte seg i korthet.3. Storyline/s

Gi en oppsummering av historien. 


Hvis det er en serie, bør alle episodene nevnes. Fortell kort hva de ulike historiene vil handle om. Dette er første indikasjon på om det er nok stoff til å ha en lengre serie. Alle episodene trenger ikke være like utviklete. Det holder med å gi en litt grundigere forklaring av de første episodene, deretter en-linjes oppsummering på de resterende. 4. Treatments/Script/s

For langfilmer bør man ta med treatmentet (3- 30 sider). 


For kortere formater eller serier, skal man ta med minst ett manus. (For halvtimes episoder: 1 manus, for ti-minutters episoder: 2 manuser, for 5-minutters episoder: 4 manuser).


NB! Hvis dette utgjør mer enn noen få sider, skal disse ikke være i hoved pitche-bibelen! Legg disse ved som vedlegg. 5. Karakterbeskrivelse

Beskriv hovedkarakterene. Er det animasjon må disse være ferdig utarbeidet også visuelt. 6. Konseptuelt: - karakter design, bakgrunn design (om relevant) 

Jobber du med animasjon må du ha arbeidet ferdig designen til karakterene og bakgrunnen. Gjerne noen eksempler med karakterene på selve bakgrunnen. Viktig her er å vise “look’en”.7. Key Art inkludert karaktergruppen (om relevant)

I animasjonsprosjekter skal du legge ved en samlefremstilling av alle de viktige karakterene i gruppebilde. Dette gir en visuell fremstilling av forholdene mellom karakterene.8. Skisse eller pilot

Noen ganger vil det være aktuelt å inkludere skisser/storyboard (evt animatic for animatører) eller piloten. Skisser kan være kjedelig, så vurder nøye hva du tar med. Hvis ikke disse holder høy kvalitet, la vær å legge disse ved.9. Log-line

Historien beskrevet i en linje eller mindre.10. CV til nøkkelpersonell

Husk alltid å spørre om tillatelse til å bruke navnene til dem du ønsker skal være med i staben.


Vær ærlig. Ikke ta med noe som ikke er 100% sant.11. Flere-media muligheter (om relevant)

Kan idéen brukes i flere medier? Finnes det muligheter for å benytte internett, tv-spill, mobilteknologien? Ikke bare konstanter at det finnes muligheter. Vær konkret. Tenk hva som faktisk er mulig å få til og hvordan man kan realisere disse mulighetene.12. Marked

Hvilke markeder er prosjektet aktuelle for?13. Målgruppe

Hvilke målgruppe er prosjektet rettet mot?14. Budsjett og fremdriftsplan

Du må ha utarbeidet budsjett og stipulert finansieringsplan. Her skal du ta med det overordnete, oppsummert budsjettet. Vær klar til å presentere et mer detaljert budsjett med nøye break-down dersom noen viser interesse for prosjektet. Ikke vent med å lage detaljebudsjettet, ha det klart. 


I pitche-bibelen holder det med de viktigste milepælene i fremdriftsplanen, men har også klart en mer detaljert fremdriftsplan for dem som vil etterspørre denne. 15. Samarbeidspartnere (om relevant)

Om de finnes. Her tar du med alle som har gitt tilskudd eller investert i prosjektet så langt.16. Merchandising (om relevant)

Finnes det muligheter for å utvikle varer og spin-offs som kan gjøre prosjektet mer kommersielt interessant, beskriver du disse.17. Kontaktinformasjon

Forbausende mange glemmer å legge inn telefonnummeret og e-postadressen. Dette høres latterlig ut, men det er ekstremt mange som glemmer dette som er så selvsagt.


Ta også med kontaktinfo på cd/dvd om du lager slike.


Så snart som mulig, lag en webside (gjerne passord beskyttet om nødvendig). Siden kan oppdateres fortløpende etterhvert som prosjektet utvikles. 


Vær likeve forsiktig med å legge ut altfor mye. Du vil gjerne få til et møte med interessenter! Hvis de føler de har nok informasjon om prosjektet ditt, uten at det vekker deres nysgjerrighet, vil de ikke føle behov for et møte. Lag websiden din slik at den inneholder tilstrekkelig informasjon på en måte som vekker nysgjerrighet.
Ellers

Husk å nummere og copyrighte samtlige sider i pitche-bibelen.Foruten pitche-bibelen

Vær konsekvent i forhold til hvordan alt ser ut. Tenk branding. Cd/dvd bør merkes med samme visuelle elementer som coveret på pitche-bibelen. Dette må gjentaes på hjemmesiden. Gjerne også på e-poster og brevhoder. Alt som kan forbindes med prosjektet, bør fremstå som profesjonelt.
Dette er tredje delen av vår miniserie om pitching, basert på Mike Robinsens pitchekurs i Stavanger i mars 2010. Kommende artikler handler om hvordan  forberede og presentere prosjektet ditt. Tidligere artikler:

 

Del 1: Vanlige feil ved pitching, del 1

 

Del 2: Vanlige feil ved pitching, del 2

 


OM MIKE ROBINSEN

Mike Robinson har mange års erfaring som veileder og moderator for Cartoon Forum og Cartoon Movie. Han har opplevd utallige pitcher.

 

 

Utvalgte artikler

Alle artikler in denne miniserien og andre aktuelle artikler kan du finne under menyen Filmmakers Guide under Utvalgte artikler.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}