Midler til Filmtalenter

16.05.2011
Filmkraft har fått tildelt kr 100 000,- fra Stavanger kommunes kulturbyfond til å starte opp Filmtalenter prosjektet i Stavanger regionen
filmfokus101022vinnerne
filmfokus101022vinnerne
Vinnere av Filmfokus 2010 i Haugesund.
 
Filmkraft har fått tildelt kr 100 000,- fra Stavanger kommunes kulturbyfond til å starte opp Filmtalenter prosjektet i Stavanger regionen.
 
-Med disse midlene vil vi kunne inkludere Stavangerområdet som del av en regional samordnet satsing på unge filmtalenter. Målet er at flere i Rogaland vil kunne ha sin framtidige yrkeskarriere knyttet til film og/eller andre audiovisuelle medier og at bransjen etter hvert skal bli bærekraftig, forteller en glad Bransjeutviklingsleder, Ingunn Myklevoll Sjøen.
 
 
KORT FAKTA OM FILMTALENTER
 
-    Haugaland Vekst IKS er initiativtaker og prosjektleder for ”Filmtalenter”.
-    Filmtalenter startet i august 2009 og første fase var ut 2010.
-    Filmtalenter fikk kr. 800.000 fra Kommunal- og regionaldepartementet i starten.
-    Prosjektet var best av 80 søkere, og fikk mest penger.
-    Filmtalenter har 16 partnere.
-    Filmtalenter er i kommunene: Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Utsira
-    Filmtalenter har fram til desember 2010 utløst 2 millioner kroner, og en arbeidsinnsats verdt 4 millioner kroner.
-    Det er etablert 6 filmverksteder i fritidsklubber i 5 kommuner i regionen.
-    Mer enn ti elev- og ungdomsbedrifter har arbeidet med film på ungdoms- og videregående skoler.
-    Nesten 1000 unge har deltatt på over 40 filmkurs.
-    Ungdom har lagd 30-40 filmer til konkurranse og på kurs.
-    Ungdommer har lagd Facebook-gruppen ”Unge filmskapere” som har 140 ”likes” og har eget styre.
-    Filmtalenter har jevnstor deltakelse på alle aktiviteter fra jenter og gutter
-    DnB NOR har gitt kr. 500.000 til filmutstyr i filmverksteder.
-    Vardafjell videregående skole er prosjektleder for en EU-prosjektsøknad med 6 andre land.
-    ”Filmtalenter” vil bli etablert i andre regioner.
 
 
Det ligger mye Info om prosjektet og den planlagte utvidelsen her - http://filmport.no/Rogaland/Aktiviteter/Filmtalenter/
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}