Midler til Filmtalenter

16.05.2011
Filmkraft har fått tildelt kr 100 000,- fra Stavanger kommunes kulturbyfond til å starte opp Filmtalenter prosjektet i Stavanger regionen
filmfokus101022vinnerne
filmfokus101022vinnerne
Vinnere av Filmfokus 2010 i Haugesund.
 
Filmkraft har fått tildelt kr 100 000,- fra Stavanger kommunes kulturbyfond til å starte opp Filmtalenter prosjektet i Stavanger regionen.
 
-Med disse midlene vil vi kunne inkludere Stavangerområdet som del av en regional samordnet satsing på unge filmtalenter. Målet er at flere i Rogaland vil kunne ha sin framtidige yrkeskarriere knyttet til film og/eller andre audiovisuelle medier og at bransjen etter hvert skal bli bærekraftig, forteller en glad Bransjeutviklingsleder, Ingunn Myklevoll Sjøen.
 
 
KORT FAKTA OM FILMTALENTER
 
-    Haugaland Vekst IKS er initiativtaker og prosjektleder for ”Filmtalenter”.
-    Filmtalenter startet i august 2009 og første fase var ut 2010.
-    Filmtalenter fikk kr. 800.000 fra Kommunal- og regionaldepartementet i starten.
-    Prosjektet var best av 80 søkere, og fikk mest penger.
-    Filmtalenter har 16 partnere.
-    Filmtalenter er i kommunene: Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Utsira
-    Filmtalenter har fram til desember 2010 utløst 2 millioner kroner, og en arbeidsinnsats verdt 4 millioner kroner.
-    Det er etablert 6 filmverksteder i fritidsklubber i 5 kommuner i regionen.
-    Mer enn ti elev- og ungdomsbedrifter har arbeidet med film på ungdoms- og videregående skoler.
-    Nesten 1000 unge har deltatt på over 40 filmkurs.
-    Ungdom har lagd 30-40 filmer til konkurranse og på kurs.
-    Ungdommer har lagd Facebook-gruppen ”Unge filmskapere” som har 140 ”likes” og har eget styre.
-    Filmtalenter har jevnstor deltakelse på alle aktiviteter fra jenter og gutter
-    DnB NOR har gitt kr. 500.000 til filmutstyr i filmverksteder.
-    Vardafjell videregående skole er prosjektleder for en EU-prosjektsøknad med 6 andre land.
-    ”Filmtalenter” vil bli etablert i andre regioner.
 
 
Det ligger mye Info om prosjektet og den planlagte utvidelsen her - http://filmport.no/Rogaland/Aktiviteter/Filmtalenter/
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}