Mer film enn noensinne!

04.08.2010
Hele 13 filmproduksjoner tilbys skolene i Rogaland gjennom DKS. Dette er mer enn en fordobling fra i fjor.
ingunn dks liten
ingunn dks medium
En glad produsent i Den kulturelle skolesekken presenterer et rikholdig 
program som skolene i Rogaland kan glede seg til i det kommende
skoleåret.
 
 
FORDOBLING AV FILMER I SKOLEN
Den kulturelle skolesekken (DKS) trapper opp sin satsing på film. I det nye programmet som nettopp er blitt lagt frem finnes hele 13 filmproduksjoner for grunnskole og videregående trinn. Dette er mer enn en fordobling i forhold til fjorårets tilbud.
 
Bakgrunnen for denne økningen er ønsker som kommer fra skolene i Rogaland. Økningen skyldes også at film i år for første gang tas med i det videregående DKS tilbudet i fylket.
 
Film er et område det generelt sett er lite kunnskap om i skoleverket, samtidig som interessen for og nytten av denne kunnskapen er sterkt til stede, sier produsent for film i DKS, Ingunn Myklevoll Sjøen.
 
Den kraftige økningen har også grobunn i nasjonal handlingsplan for filmsatsingen for barn og unge 2009 – 2011. Her legges det vekt på barna og unges rolle som forbrukere av film og som produsenter av egne uttrykk.
 
 
MER FOR BRANSJEN I REGIONEN
-Mer film i “sekken” betyr også en del for produksjonsmiljøet i regionen. DKS representerer en inntektsilde for frilansere som gjerne går i lange perioder uten betalt jobb, men det er også tydelig at dette er arbeid filmskapere setter pris på utover det å tjene penger, forteller Ingunn. 
 
DKS åpner nemlig for jobbmuligheter for lokale filmskapere og er en viktig visningsarena for lokalprodusert film. En filmproduksjon i DKS sammenheng kan bestå av alt fra kinovisninger, skolepresentasjoner med tilhørende filmvisning, filmverksteder med profesjonelle utøvere ol.
 
Filmskaperne i regionen har etter hvert omfavnet de mulighetene DKS åpner for. DKS får nå mange søknader lokalt, og flere gode prosjekter enn det er plass til, selv etter doblingen av tilbudet. 
 
-Dette vitner om stor aktivitet i regionen og et utbredt ønske om å jobbe med barn og unge. Vi får også søknader utenfra, men legger vekt på å bruke lokale utøvere så fremt kvaliteten på produksjonene er høy nok.
 
 
VIKTIG MED FILM I SKOLEN
Ingunn mener at film er like viktig som de andre kunstartene i DKS, selv om den mange steder ikke ikke prioriteres på samme nivå som for eksempel musikk og scenekunst.
 
Hun er klar over at barn og unge i stor grad møter film i sin hverdag, men trekker frem det tidligere kulturminister Trond Giske har uttalt om at evnen til å kunne opptre som kritiske mediebrukere varierer sterkt innenfor de ulike aldersgruppene. 
-Det er derfor viktig at film jobbes med også i skolesammenheng, for å øke forståelsen av og verdien i det en får servert i fritiden, påstår hun. 
 
Gjennom DKS tilbudet får barna møte et bredere spekter av film enn de fleste finner frem til på fritiden. De har blant annet et sterkt fokus på kortfilmen, som sjelden når ut til massene. 
 
Programmet rommer også produksjoner innenfor en rekke andre formater som dokumentarfilm, musikkvideo, animasjon, tv serie osv. I tillegg åpner DKS Rogaland i år for at elever får delta på filmfestivaler slik at de kan oppleve både korte og lange filmer før de har offentlig premiere.
 
-Det at filmproduksjon har blitt så tilgjengelig gjennom billig utstyr som kameratelefoner og nettbaserte distribusjonskanaler er en annen grunn til at fokuset på film i skolen bør økes. Gjennom å følge opp disse nye mulighetene med profesjonell veiledning, vil barn og unge få et mer bevisst forhold til hvordan de skal bruke dem på best mulig måte. Her snakker vi ikke bare om kunstnerisk og teknisk utvikling, men også en innføring i etiske retningslinjer for f.eks internettpublisering, forteller produsent Ingunn Myklevoll Sjøen.
 
 
 
 

Smakebiter av tilbudene til grunnskolene og videregående skoler i Rogaland gjennom Den kulturelle skolesekken:

Baluba Runa (1. - 4. skoletrinn) 
Baluba Runa er en internasjonalt prisbelønt kortfilm for barn. Her møter du 8-årige Runa, ei samvittighetsfull jente med rik fantasi. Når statsministeren på kort varsel annonserer sitt besøk til hennes skole blir Runa overbevist om at hun kommer til å bli valgt til Norges nye statsminister. Men Runa er bare 8 år og har ikke lyst til å bli statsminister. Det siste hun vil er å flytte fra mamma og helt til Oslo ... Filmens manusforfatter Nick Hegreberg forteller om veien fra idè via manus til film, viser filmen og leder diskusjonen i etterkant.
 
 
Burma VJ (videregående skole)
Burma VJ er ein dokumentarfilm om korleis digitale medium hindra militærjuntaen å skjula overgrep mot munkane og over 100.000 demonstrantar under Safranrevolusjonen i september 2007.
 
VJ tyder videojournalist, og det var nettopp det hemmelege nettverket av VJ-ar som med skjult kamera dokumenterte og smugla ut bilete av dei dramatiske hendingane i Rangoon og andre større byar. Bileta vart sende til Oslo, der eksilkringkastaren Democratic Voice of Burma (DVB) redigerte og sende nyhendereportasjane tilbake til Burma og til BBC, CNN og resten av verdas leiande nyhetskanalar. 
 
Burma VJ har norsk samprodusent og Torstein Nybø frå Bryne er medprodusent. Filmen vart Oscarnominert i 2010.
 
 
High Hopes (8. - 10. trinn)
Elevene skal ved en enkel innføring, delvis via klasseromsundervisning og gjennom presentasjon av fjernsynsserien High Hopes lage sine egne små personlige filmer.  Elevene vil få en innføring i etikk, samt fortellerteknikk, kamera og klipp før de settes i gang for å fortelle sine historier.  Målet er å gi elevene en dypere forståelse for hvordan TV-mediet fungerer og få dem til å reflektere over om de selv ønsker å eksponere seg på TV, internet eller mobil. Regissør/manusforfatter Vigdis Nielsen medvirker.
 
 
Musikkvideo (5. - 7. trinn)
Musikkvideoverksted med Jan Rune Blom. som daglig jobber som frilans animatør kulissemaker med mer: Han vil i dette prosjektet presentere musikkvideo. Han tar utgangspunkt i 3-4 musikkvideoer jeg har laget for forskjellige artister. Han forteller om prosessen fra ide til ferdig video, Han viser også bilder fra prosessen bak, han jobber mye med animasjon, og viser litt av teknikken han bruker. Han forteller også om hvordan en musikkvideo er anderledes enn vanlig film og kortfilm. Hvordan det visuelle og fortellerspråket er friere, hvordan lyden er "ferdig", og bilder fylles inn, ofte motsatt av vanlig film, og hvordan man samarbeider med en artist for å finne en visuell stil som passer både til artisten og musikken.
 
 
For en fullstendig liste over alle tilbudene som skolene i Rogaland nå får relatert til film, gå til DKSs egne hjemmesider.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}