Mentorprogram

12.12.2007
V��ren 2009 startet det første mentorprogrammet i Filmkrafts regi opp. Programmet skal vare i ett år. Det vil ikke bli tatt inn flere i mentorprogrammet inntil dette første programmet er gjennomført. Nye opptaksmuligheter vil bli lyst ut når det er aktuelt å gjennomføre programmet på nytt. 
 
Hvis du er interessert i å delta i mentorprogrammet, kan du gjerne kontakte oss, slik at vi vet om deg. Mer informasjon om mentorordningen og hvem som kan søke opptak:
 
Hvem kan søke?
Alle som jobber innen filmbransjen og har ambisjoner om å utvikle seg videre, inkludert studenter på høyskole og universitetsnivå. Du må spesifisere kun ett av fagområdene regi, produsent, klipper, fotograf eller manus. Aldersgrense er 20 år. Filmkraft Rogaland står fritt til å velge dem de mener er best kvalifisert til programmet.

Hva omfatter programmet?
Personlig oppfølging av en erfaren person i filmbransjen innen fagområdet, med råd, veiledning og nettverk. Det vil også arrangeres fellessamlinger for mentorprogrammet. Varigheten er 1 år.

Deltakere velges ut på grunnlag av søknad som inneholder:
- Begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta i Mentor programmet
- CV som beskriver utdanning og erfaring
- Eventuelle eksempler på tidligere arbeider  
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}