Mentor program

09.06.2008
Nå kan du som har ambisjoner om å videreutvikle deg innen filmfaget søke om å bli deltaker i FKs mentor program.
sjurogerik
Hvem kan søke?
Alle som jobber innen filmbransjen og har ambisjoner om å utvikle seg videre, inkludert studenter på høyskole og universitetsnivå. Du må spesifisere kun ett av fagområdene regi, produsent, klipper, fotograf eller manus. Alders-grense er 20 år. Filmkraft Rogaland står fritt til å velge de som er best kvalifisert til programmet.

Hva omfatter programmet?
Personlig oppfølging av en erfaren person i film bransjen innen fagområdet, med råd, veiledning og nettverk. Det vil også arrangeres fellessamlinger for mentorprogrammet. Varigheten er 1 år med oppstart
høsten 2008.

Søknaden må inneholde:
- Begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta i Mentor programmet
- CV som beskriver utdanning og erfaring
- Eventuelle eksempler på arbeid utført

Søknadfrist 1. august, 2008

Søknader kan sendes til:
Filmkraft Rogaland
Postboks 130
4001 Stavanger
post@filmkraft.no 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}