Menn tjener det dobbelte

21.01.2009
Mannlige skuespillere tjener nesten dobbelt så mye som sine kvinnelige kolleger, viser en ny undersøkelse.
agnetehaaland
agnetehaaland 
Agnete Haaland i Norsk Skuespillerforbund er overrasket over de store lønnsforskjellene.
 
Mannlige skuespillere tjener 48% mer enn sine kvinnelige kolleger, viser en medlemsundersøkelse Norsk Skuespillerforbund har foretatt. Dette til tross for at utdannelsesnivået er høyere hos kvinner enn menn.
 
Må endres
-Jeg synes det er kritikkverdig at kvinner tjener så mye dårligere enn sine mannlige kolleger. Jeg kan ikke se noen saklig grunn til at lønnsforskjellene skal være så store, sier Bjørg Unstad, leder for samfunnsavdelingen i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Unstad er klar på at lønnforskjellene må endres.

Resultatet fra undersøkelsen overrasket leder i Norsk Skuespillerforbund, Agnete Haaland. Hun fremhever at lønnsforskjellene særlig gjelder skuespillere som jobber frilans. Fast ansatte på teaterinstitusjonene har tarifflønn, og der er det ingen forskjell mellom kjønnene.
 
Menn mer etterspurt
Haaland mener undersøkelsen viser at det sannsynligvis er mye større etterspørsel etter mannlige skuespillere.

- Sannsynligvis så har mannlige medlemmer flere permisjoner enn kvinner fra teatrene for å filme og for å gjøre fjernsynsjobber. Antakelig har de også lengre opptaksperioder. På film og TV er det jo antall dager som avgjør hvor mye lønn du får, så det å være mann er en fordel, sier Haaland.
 
Riksteatersjef og skuespiller Ellen Horn reagerer også på de store forskjellene, og sier hun er overrasket og skuffet over lønnsforskjellene.

Horn peker på at mannlige skuespillere blir brukt mer enn kvinnelige.

- Menn har antakelige mange flere ekstraoppdrag, slik at totaltinntekten blir høyere for den enkelte, sier Horn.
 
Tøffere i forhandlingene
Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, mener det er et problem at det er for få kvinnelige hovedroller.

- Forskjellene er alt for store. Vi tror det henger sammen med at det er få store hovedroller for kvinner, så de store filmrollene er for menn og dermed får de bedre betalt, sier Jensen.

Det blir jobbet aktivt for å få flere hovedroller for kvinner, men Jensen mener kvinner også må bli tøffere.

- Mange av de mannlige skuespillerne bruker agenter som presser opp prisene. Det må være en vilje og en risiko for å miste et oppdrag, man må være tøff i forhandlingene. Der er nok de mannlige skuespillerne og de som representerer dem mer kyniske enn de kvinnelige skuespillerne, sier han.
 
Kilde: NRK
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}