MANUSUTVIKLINGSSTIPEND

07.11.2011
Søknadsfristen nærmer seg for Stavanger kommunes stipend til utvikling av filmmanus til spillefilmer og fjernsynsserier.
2q==
Stipendordningen er opprettet for å styrke den lokale filmnæringen og det tildeles årlig ett stipend på kr 50 000,-.

Stipendet tildeles personer tilknyttet Stavanger gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavanger-regionen hva angår tema og innhold.

For å komme i betraktning til stipendet må søker dokumentere sin faglige kompetanse gjennom utdanning og tidligere realiserte prosjekter.

SØKNADSFRIST: 1. MAI

Se link for detaljer og informasjon om søknadsprosedyre - http://www.stavanger.kommune.no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Kultur/Tilskuddsordninger/Filmstipend/
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}