MANUSUTVIKLINGSSTIPEND

07.11.2011
Søknadsfristen nærmer seg for Stavanger kommunes stipend til utvikling av filmmanus til spillefilmer og fjernsynsserier.
2q==
Stipendordningen er opprettet for å styrke den lokale filmnæringen og det tildeles årlig ett stipend på kr 50 000,-.

Stipendet tildeles personer tilknyttet Stavanger gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavanger-regionen hva angår tema og innhold.

For å komme i betraktning til stipendet må søker dokumentere sin faglige kompetanse gjennom utdanning og tidligere realiserte prosjekter.

SØKNADSFRIST: 1. MAI

Se link for detaljer og informasjon om søknadsprosedyre - http://www.stavanger.kommune.no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Kultur/Tilskuddsordninger/Filmstipend/
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}