Manuskonsulent

23.11.2011
fklogo
Filmkraft Rogaland og Kirsten Bonnén Rask er enige om å avslutte
arbeidsforholdet. Filmkraft Rogaland arbeider med å finne ny manuskonsulent
som kan bistå bransjen i Rogaland med manusutvikling og konsultering.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}