Manusforum

27.04.2011
Høstens første Manusforum blir mandag 8. august.
contented-writer
contented-writer
 
Høstens første Manusforum blir mandag 8. august.
 
Manusforum er et samlingssted hvor manusforfattere og skrivende regissører møtes for å bli bedre kjent og dele av sin kunnskap. Dette er en flott mulighet som kan hjelpe forfattere og regissører videre i manusarbeidet.
 
Samlingene foregår mandager kl 19:00-21:00 i Filmkrafts lokaler (Peder Klowsgt 37, 2 etg).
 
HØSTEN SAMLINGER: 
Mandag 08. august
Mandag 17. oktober
Mandag 28. november
 
Alle med tidspunkt 19:00-21:00 dersom ikke annet kommuniseres per mail i forkant.
 
Ved behov vil vi sette opp flere samlinger. Meld inn til Ingunn Myklevoll Sjøen, Bransjeutviklingsleder ved Filmkraft dersom du ønsker lesning av manusutkast. Ingunn kan kontaktes på telefon 51 51 68 92 /971 36 738 eller på mail sjoen@filmkraft.no
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}