Må vike for nye saler

17.12.2008
Nye kinosaler kan fortrenge Barnemuseet. Norsk Barnemuseum kan måtte flytte hvis kino-ledelsen får gjennom ønsket om tre nye saler på Sølvberget.
125x83popcorn
Om kinoen utvides i Sølvberget, må sannsynligvis Barnemuseet vike plassen.

– Der hvor vi kan bygge nye kinosaler er først og fremst i underetasjene. Dette er en vanskelig kabal som skal gå opp, og kreves i så fall at vi finner andre lokaler til Barnemuseet og møterommene.

Da blir det opp til kulturbyen og Sølvberget å finne en ny, sentralt plass for det populære museet.

Per i dag er det bare Sølvberget og Nytorget som blir regnet som realistiske plasseringer for kinoen i Stavanger.

– Nytorget er for så vidt også interessant sett med kinoøyner, men det er noe med å være der man er i dag og beholde plassen sentralt i byen. Også byutviklingmessig er Sølvberget en suksess på grunn av at kinoen er en del av bygget. Men hvis politikerne og kommunene sier de vil beholde Sølvberget slik det er i dag med det innholdet de har, så må vi ut, sier Hernes.

Overrasket Torkelsen
Initiativtaker til Barnemuseet, Per Inge Torkelsen, blir overrasket da han hører at Barnemuseet muligens må vike for flere kinosaler, men tar forslaget med fatning.

– Det hadde jo vært vondt. Vi er veldig godt etablert i Sølvberget, men samtidig er det gjerne andre muligheter. Barnemuseet har vist seg å være levedyktig, og det ser ut til at besøket har stabilisert seg på 25.000 per år, så vi kan sikkert leve bra andre steder også, sier Torkelsen, som tror Norges Bank-bygget og Hermetikklaboratoriet kan fungere som bra lokaler.

Tre nye saler
Styret i SF Kino Stavanger/Sandnes anser Sølvberget som det absolutt beste stedet for kinodrift, men krever at det gjøres plass til minst tre nye kinosaler.

Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune starter i disse dager utredningsarbeidet for å se på mulighetene ved å bygge om Sølvberget med flere kinosaler.

Forrige uke drøftet styret i SF Kino Stavanger/Sandnes saken, der medlemmene kom fram til at de stiller seg svært positive til den prosessen som nå skal settes i gang for å beholde kinoen i kulturhuset.

– Nå som det er tatt opp ønske og vilje til dette byutvilkingsmessig, så synes vi det er positivt. Kinomessig kan det være utfordrende å være der, men det er også mange fordeler, sier John Peter Hernes, styreleder for SF Kino Stavanger/Sandnes.

Krever 1426 seter
Styret hans forutsetter imidlertid at det må være mulig å etablere minimum tre tilleggssaler for at kinoen kan bli værende i Sølvberget.

Kravet er én sal på 150 seter og to saler med 100 seter. Totalt kan antall seter fordelt på 11 saler være minimum 1.426.

– Sammenligner vi oss med Trondheim, ser at vi har for liten kapasitet i Stavanger når det er store filmer, forklarer Hernes.

Vil fjerne Narvesen

Styret forutsetter også at Narvesen-kiosken, som befinner seg like ved kinoinngangen i Sølvberget, flytter ut. Kinoen har nemlig regnet ut at den kiosken påfører de et årlig inntektstap på minimum 4 millioner kroner netto.

– Det er vel den eneste Narvesen-kiosken i Norge som er en ren kinokiosk. For oss er det viktig ha de tilleggsinntektene som kommer av kiosksalg, sier styrelederen.

John Peter Hernes våger ikke spå når den nye kinoen vil stå ferdig, men regner i hvert fall med at det blir fattet en politisk beslutning om hvor den skal ligge løpet av 2009.

– Kinoen skal stå der i minst 20 år, så om det tar to eller tre år å realisere prosjektet er underordnet.
 
 
Kilde: Stavanger aftenblad
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}