Low budget seminar

23.08.2009
Som et ledd i produsentskolen og fjorårets manuskurs arrangeret Filmkraft i dag et seminar om Low budget. Med oss har vi fått FASADFILM AB fra Sverige.
img5484
img5484 
Erika Wasserman og Jesper Kurlandsky fra FASADFILM AB vil holde seminaret.
 
Som et ledd i produsentskolen og fjorårets manuskurs arrangeret Filmkraft i dag et seminar om Low budget. Med oss har vi fått FASADFILM AB fra Sverige.
 
I dag klokken 12.00 – 15.00 arrangerer Filmkraft Low budget seminar på båten i Haugesund. Seminaret er kun for inviterte.
 
Til å holde i seminaret har vi invitert FASADFILM AB fra Sverige.

FASAD AB er et selskap med to unge svenske produsenter, hvis filosofi det er, at lowbudget gir dem større uavhengighet og større handlefrihet. De har blant annet produsert ”Man tänker sitt” og ”Apan”, som har kostet henholdsvis 5 og 7 mill. svenske kroner, og hatt henholdsvis 3 og 5 mill svenske kroner i kontante midler. Begge har også vært involverte i andre og enda mindre low budget produksjoner.

På seminaret vil de vise eksempler fra filmen, fortelle om budsjetter, finansiering, filosofi, problemer mv. og besvare spørgsmål.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}