Limet som skal binde

19.06.2008
Det er med stor glede at vi nå lanserer en ny filmportal for Rogaland på Internett.
sjur-limet

Filmkraft.no er, fra i dag, den eneste sentrale Internett-portal i Norge hvor alle filmfolk i en region kan finne arbeidsverktøy, en møteplass og en kommunikasjonsplattform som brukes uavhengig av fag, prosjekt eller interesseområder. 

Filmkraft Rogaland ble stiftet i 2006 med hensikt om å bygge en bærekraftig filmbransje i Rogaland. De første 2 årene har vi valgt å fokusere på å få løftet flest mulig prosjekter, øke kunnskap og bygge nettverk, både i regionen og utenfor.

En av de store utfordringene våre har frem til nå vært kommunikasjon og å samle bransjen i regionen.  Miljøene i bransjen har vært spredt og uoversiktlige, og dette ønsker vi å gjøre noe med. 

Nå er tiden inne for å ta steget videre. Vi har som mål at våre filmskapere og filmarbeidere skal kunne utøve sitt levebrød selv om de ikke er bosatt i Oslo. En sentral del av dette er å øke kommunikasjonen mellom alle aktørene, synliggjøre de aktiviteter som finner sted, samt utvikle verktøy som gjør arbeidshverdagen enklere for alle som jobber med film.

På filmkraft.no vil dere finne mye informasjon, aktivitetskalender, cv-database, nyheter, blogger, mulighet til å legge ut egne filmer, bilder, community hvor folk i bransjen kan møtes og diskutere, osv.  Filmkrafts digitale søknadsverktøy ligger også her, det samme gjør informasjon om oss, om hvor dere kan søke støtte andre steder i landet, i Norden  og i EU, samt eget område kalt Filmmakers guide, hvor vi etter hvert ønsker å ha all komplett info om det å lage film i vår region 

I fremtiden ønsker vi også å kunne kjøre seminarer på nettet, slik at det ikke alltid vil være nødvendig å reise for å delta. Stadig mer av informasjonen fra Filmkraft vil kommuniseres via portalen, kanskje også med egne videosendinger etter hvert.

Filmkraft.no er ikke ferdig utviklet. Forhåpentligvis blir den aldri det, da vi ønsker at dette prosjektet skal være i kontinuerlig utvikling. Vi er helt avhengig av deres engasjement og tilbakemeldinger på hva som ikke fungerer, hva som mangler og hvordan kan vi gjøre ting bedre.  Og så er det jo  hyggelig å få høre hva som fungerer også. Dermed vil vi oppnå en portal som eksisterer for dere i bransjen, på deres premisser. 

Og det er også hva Filmkraft Rogaland handler om. Det skal vi aldri glemme!

Dermed gjenstår det bare for meg på gratulere alle med en ny merkedag for filmbransjen i Rogaland. Bruk filmkraft.no og oppfordre alle filmarbeidere til å bruke  portalen, da vi nå har en helt unik mulighet til å selv å påvirke vår hverdag med å engasjere oss og dele med hverandre. Kun da vil vi lykkes med våre målsettinger.

Ha en fin sommer, både i og utenfor cyberspace!

 

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}