Ledig stilling

15.04.2009
Filmkraft Rogaland AS søker ny administrativ koordinator i 100% stilling.
filmkraftrogaland
filmkraftrogaland
 
Administrativ koordinator rapporterer til daglig leder og representerer Filmkraft Rogalands førstehåndskommunikasjon utad. Selskapet har en tett dialog med AV bransjen, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere.
 
Administrativ koordinator er videre ansvarlig for å drifte vårt kontor i Stavanger. Formålet med stillingen er å sørge for flyten i selskapets arbeidshverdag. 

Hovedoppgaver vil være:

•    Administrative oppgaver
•    Arrangere/protokollføre styremøter og generalforsamling
•    Enkle økonomioppgaver/kontakt med regnskapsfører
•    Organisering av søknadsrunder (3 årlige)
•    Tilrettelegging ved kurs, seminarer og bransjesamlinger
•    Avlaste/assistere daglig leder og andre ansatte ved behov
 
Administrativ koordinator skal jobbe i nært samarbeid og tett dialog med selskapets øvrige administrasjon.

Stillingen krever:

•    Kunnskap om og ambisjoner innen AV området
•    At en er åpen, sosial og omgjengelig
•    Evne til å sjonglere mange arbeidsoppgaver
•    Prioriteringsdyktighet
•    Vilje til å stå på ekstra i hektiske perioder
•    Evne til å arbeide effektivt, men samtidig nøyaktig
•    Sikker språkføring i norsk og engelsk (muntlig og skriftlig)

Det er ønskelig at søker har erfaring med web-publikasjon, men dette er ikke et krav. Vi ser ellers for oss at søkere har bakgrunn fra liknende stillinger. Høyere utdannelse vil være en fordel.

Filmkraft Rogaland AS kan tilby en hyggelig arbeidsplass og et spennende arbeidsfelt. 

Søknadsfrist: 12.05

Filmkraft Rogaland imøteser gjerne telefonhenvendelser som kan danne grunnlag for en uforpliktende samtale om stillingen - kontakt Daglig leder Sjur Paulsen 41 24 76 76.

Søkere bes å sende inn skriftlig søknad og CV til Filmkraft Rogaland AS, Postboks 130, 4001 Stavanger eller digitalt til sjoen@filmkraft.no
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}