LANSERINGSFEST! VELKOMMEN!!

24.09.2010
Velkommen til lansering av magasinet 01.
Vi inviterer alle i Filmkraft sin krets å drikke champagne med oss!
02. oktober på Tou Scene. klokken 20:00.
 
 Les mer om magasinet her :
http://www.aftenbladet.no/lokalt/1264609/-_Folk_liker_aa_kunne_ta_noe_med_seg_hjem_og_holde_i_det.html
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}