Kvinneforumet Rogaland er nå i gang

28.09.2010
Etableringen av Kvinneforumet i Rogaland samlet et tyvetalls kvinner OG menn for å diskutere hvordan bedre kårene for kvinner i filmbransjen, nasjonalt og i regionene.
kvinneforum2
kvinneforum2
 

Tidligere i høst startet Filmkraft enda et forum, nemlig KVINNEFORUMET. Et tyvetallskvinner og en håndfull menn samlet seg i Haugesund for å diskutere hva dette forumet kan brukes til. Filmkraft har tidligere opprettet forumene “Produsentforum” og “Manusforum” rundt de spesifike fagområdene.


Bakgrunnen for å danne et eget forum med fokus på kvinner er basert på behovet for å styrke kvinnens rolle i filmbransjen, som er påpekt i rapporten “Ta talentene i bruk”. Gjennom Kvinneforumet vil det være et regionalt fokus.


Ingunn Myklevoll Sjøen, som har ansvar for Filmsenter-arbeidet i Filmkraft, er fornøyd med det første møtet i dette nye forumet. Hun mener at igangsettelsen av forumet under Filmfestivalen i Haugesund var en viktig markering for å sparke i gang dette arbeidet også i regionene. kvinneforum1VISER INITATIV

-Vi viser ansvar ved å ta et slikt initativ. Selv om det ikke finnes noen fasit for hvordan utfordringen med kjønnsubalanse i norsk film skal eller bør møtes, kan vi begynne med å sette det på agendaen. Det å komme sammen, belyse problemstillinger, identifisere årsaker og etterhvert utarbeide mulige tiltak i samarbeid med filmskaperne selv er kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre på dette området for å bidra til en endring, hevder Ingunn.


Lanseringen var organisert som en rundt bordet diskusjon, og en rekke innspill og tanker ble lagt frem. Både konkrete tiltak som en databasekartlegging av kvinner i bransjen, spesifikke kursbehov og mentorordinger samt mer generelle tiltak som samarbeid med næringsliv rundt deres tilnærming med å løse sin underrepresentasjon av kvinner. Det ble også foreslått å etterhvert sette regionale kvinneforums arbeid på dagsordenen under Femmina festivalen i Verdalen, gjerne i form av et felles seminar.  


Med på møtet i Haugesund var Elna Johnsen fra Innovasjon Norge. Hun orienterte om hvordan Innovasjon Norge bevisst jobber for å bygge opp under kvinnelige bedriftsledere. Hun trakk frem nettverkskreditt, grundergrupper, fyrtårnprogram, ledermentorprogram og styrekurs. En del av disse tiltakene kan også være aktuelle i forhold til å styrke kvinner i filmbransjen også.  IKKE PÅ BEKOSTNING AV MENNkvinneforum3

-Tanken om et kvinneforum blir desverre lett kontroversiell for mange, fordi de oppfatter hensikten feil. Det som er viktig å understreke er at et slik forum ikke skal styrke kvinner på bekostning av menn, men gjøre grep i arbeidet med å sørge for at alle har like muligheter og slik bidra til en utjevning av kjønnsubalansen i norsk filmindustri, forteller Ingunn og legger til:


-Dette er en materie det er vanskelig å gripe fatt i, men vi må ikke være redd for å prøve. 

 

 

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}