Kvinneforum

16.03.2011
Kvinneforumets neste samling er 28. mars, med besøk av Elin Sander, produsent og daglig leder i Agitator Film as.
elin sander
Kvinneforumet starter opp igjen!
 
elin sander
 
 
Neste samling blir mandag 28.03 kl 18:00 i Filmkrafts lokaler (Peder Klowsgt 37, 2 etg). Vi vil da få besøk av Elin Sander, produsent og daglig leder i Agitator Film as. 
 
elin-sanderlrElin har en rekke dyrekjøpte erfaringer, som desverre mange kvinner vil kjenne seg mer eller mindre igjen i. For noen år tilbake gikk hun på "den store smellen", etter å ha gått inn for perfeksjon både som sjef i eget produksjonselskap og på hjemmebane. På Kvinneforumet den 28.03 vil Elin snakke om sine opplevelser og hvordan hun har taklet dem. Hun vil også vise klipp fra den kinoaktuelle dokumentarfilmen "Gunnar goes God", hvor hun selv er med og snakker om den tunge tida hun gikk gjennom. 
 
Det vil bli satt av tid til spørsmål, diskusjon og mingling i etterkant av presentasjonen. Kaffe/te + litt snacks blir servert. 
 
Kvinneforum ble startet under Den norske filmfestivalen i Haugesund i august 2010. I fortsettelsen ser vi for oss minimum 2 kvinneforumsamlinger i halvåret, fordelt på et vår og et høstsemester. Samlingene vil bli annonsert fortløpende. 
 
Kvinneforumet skal være et møtested hvor kvinner og menn samles jevnlig for å diskutere kvinners felles utfordringer som filmskapere, i en bransje som stadig preges av ujevn kjønnsbalanse. Samtidig er tanken at Kvinneforumet skal være et sted hvor kvinnelige filmskapere skal kunne få tilgang på kunnskap og inspirasjon som kan styrke deres posisjon i bransjen.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}