Kurs: Production Value - Screen Value

06.10.2008
"Production Value" er et kursprogram på høyt europeisk nivå som setter fokus på samspillet i en films produksjonsteam. Kurset retter seg mot fagfunksjonene Line Producer, innspillingsleder og produksjonsleder. Påmeldingsfrist er 1. november.
”Jeg ville utfordres faglig, jeg ville inspireres og motiveres av internasjonalt erfarne produksjonskolleger fra Europa. Jeg forventet en seriøs workshop med høyt ambisjonsnivå. Det fikk jeg.” Nina B. Andersson, Line Producer og tidligere deltaker.

Programmet vektlegger fagområdene økonomi, finansiering og forretningsdrift relatert til enkeltprosjekter som anvendes som Case Studies, og som brukes til øvelser og analyser i planlegging og budsjettering. Som Case Studies brukes reelle spillefilmprosjekter som befinner seg i planleggingsfasen. Veilederne er erfarne europeiske produsenter og Line Producere.

Programmet arrangeres neste gang i Norge, nærmere bestemt Tyrifjorden Hotell, og går over 7 dager i tidsrommet 10. – 17. januar 2009.

For ytterligere informasjon, se: programmets hjemmesider eller kontakt Norsk filminstitutt ved Kirsten Bryhni, telefon 22 82 24 10/91 84 65 56.

Påmelding til Norsk filminstitutt på denne adressen eller ved å følge denne lenken.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}